Ny betallösning för SMS-biljetter

By   29 januari, 2013

Östgötatrafiken SMS-biljettPå fredag går det inte längre att köpa SMS-biljetter som vanligt när man ska åka med Östgötatrafiken. Den 1 februari ersätts det tidigare numret 72365 av det nya 070-091 0091. Anledningen till bytet är nya EU-direktiv rörande mobilbetalningar. I Sverige har ansvaret för uppföljningen hamnat på Finansinspektionen. Denna förändring är alltså inget Östgötatrafiken kan styra över. Något de kan styra över är dock att gå tillbaka till kontanthantering på alla bussar och tåg som körs i deras regi.

Östgötatrafiken anmält för diskriminering

By   8 oktober, 2012

I början av augusti anmälde en kvinna i Norrköping Östgötatrafiken till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Don tycker att Östgötatrafikens beslut att slopa papperstittabeller är diskriminerande mot henne och alla ndra som varken har dator eller smartphone.

Östgötatafiken menar att tidtabeller idag måste uppdateras med tätare intervall än tidigare. Det beror dels på arbete på stambanan vilket gör att tågens avgångs- och ankomsttider kan variera från en vecka till en annan.

Om nu detta är det största skälet ser jag inget hinder att strunta i tågens tidtabeller och enbart visa stadsbussarnas tidtabeller. Jag misstänker dock att Östgötatrafiken blivit pressade på att minska beroendet av Stadshus AB och andra kommunala subventionsbolag. Besparingar på ca 400 000 kr årligen på papperstidtabeller i kombination med 9 kronors prisökning på SMS-biljetter hjälper nog till att rädda det ständigt subventionerade bolaget.

Linköping – kommunen som värnar trafiksäkerhet

By   22 september, 2012

Visst kan man lätt bli fängslad av kommunens vackra ord om trafiksäkerhet och att alla trafikslag ska samsas och leva i harmoni. Det är inget snack om att jag håller med om den saken. Jag hatar varken cyklister fotgängare eller dem som väljer att åka med Östgötatrafikens sunkiga bussar. Det jag stör mig enormt på är det bilhat som verkar råda i Linköpings tätort. Ofta handlar det om att göra gator trafiksäkrare genom att sänka hastigheter och att bygga farthinder.

Men ni politiker – kanske Muharrem Demirok i synnerhet – va sägs om att lära cyklister och fotgängare grundläggande trafikregler. Vi bilister är förvisade från gågator och torg. Snart har vi dessutom förlorat Hamngatan. Vi bilister är nog den mest anpassningsbara och kappvändande gruppen bland Linköpings trafikanter. Vi viker oss för, och anpassar oss till, det mesta av den skit Muharrem Demirok driver igenom i stadshuset. Jag skulle vilja påstå att 80 % av alla olyckor mellan motorfordon och oskyddad trafikant beror på att den ointelligenta och oskyddade trafikanten brutit mot en livsavgörande trafikregel. Trots att det blivit klarlagt att det är fotgängaren/cyklister som gjort fel så straffas bilisterna genom farthinder och sänkta hastigheter. När ska man lägga energi på den felande länken iställt för att försämra för dem som följer trafikreglerna och dessutom oftast bromsar för dem som valt att ta ett dödligt steg rakt ut i gatan?

Muharrem Demirok – om du verkligen vill förbättra trafiksäkerheten i Linköping så kan du börja med att fylla igen den svacka på Brokindsleden som fylls med decimeterdjupt vatten varje gång det regnar. Jag menar den svacka som finns strax innan korsningen Brokindsleden-Söderleden från centrum sett.

Ytterligare förbättringsförslag innefattar att du avgår som kommunpolitiker!

Trafikolycka på Brokindsleden

En trafikolycka på Brokindsleden har fångats på film. Ironiskt nog är det precis den plats där det under många års tid funnits en svack som alltid fylls med djupt vatten. I klippet är det vinter och jag kan tänka mig att vattenpölen blivit en fin kommunal skridskobana.

Idiotiskt: Muharrem Demirok vill stänga Hamngatan

By   19 september, 2012

I SVT Östnytt den 19/9 berättar Linköpingspolitikern och idioten Muharrem Demirok om sina visioner om att Hamngatan ska bli bilfri. I ett inledningsskede ska en fil i vardera riktning vara bussfil, men målet är att hela gatan ska bli bilfri. Muharrem Demirok verkar tro att stadens utveckling gynnas av minskad bilism. Jag tror snarare att detta gör innerstaden mindre attraktiv för kunder och butiksägare då mer handel kommer flytta ut till det bilvänliga Tornby. Denna häxjakt på bilister kommer sorgligt nog fortsätta så länge Muharrem Demirok får sitta kvar i stadshuset. Det bästa man som kommuninvånare kan göra är att rösta bort denna tomte från kommunledningen, samt att köra i bussfilen och ta boten om man skulle bli tagen av polisen. Det ska bli väldigt intressant att beskåde trafikkaoset när antalet filer för bilar halveras.

Linköpings kommun dödar handeln i centrum

By   23 augusti, 2012

Tillhör du dem som gillar traditionella stadskärnor med många butiker. Risken är stor att Linköpings centrum kommer bli en ganska öde plats i framtiden. De gånger många kommer vistas i centrum är kvällstid då de ska på after work.

Med högre parkeringsavgifter och få parkeringsmöjligheter för spontaninköp kommer handeln minska eftersom bilister inte kommer åt butikerna på ett smidigt sätt. Istället väler dessa att köra till Tornby eller det påbörjade handelsområdet vid Ullstämma. Förhoppningen är väl att flera ska åka med Östgötatrafiken.

Visst kan det låta fint med bilfria stadskärnor och klimatsmart stadsplanering. Men så länge handeln i Tornby ökar från år till år betyder det att den minskar i centrum. Bilvänliga Tornby växer på innerstadens bekostnad. Lösningen är att öppna upp för mer biltrafik i centrum. Samtidigt som biltrafiken successivt begränsas i centrum har kommunen påbörjat byggandet av Östra länken. En trafikled som ytterligare underlättar för boende i södra Linköping att ta bilen till Tornby. Östra länken är ett bra projekt – men i kombination med bilförbud i centrum blir den ytterligare en lavett i handelns nylle.

Att bygga bort trafikolyckor

By   11 augusti, 2012

farthinderAtt bygga bort trafikolyckor är ju på modet. Aldrig har det funnits så många vägbulor och chikaner på våra gator som nu. Helt onödiga konstruktioner eftersom de inte löser grundproblemet.

Det grundläggande problemet är att svensken i allmänhet tror sig ha alla friheter i världen när denne ska korsa en väg. Dessutom verkar inte föräldrar ha ryggrad nog att säga åt sina barn att inte vistas på gator och vägar. Är du förälder och har ett barn som inte har trafikvett så får du väl koppla avkomman till en löplina som inte räcker längre än till tomtgränsen. Annars finns det bra elstängsel att köpa från Agra Elefant Elstängsel.

Sedan ligger såklart ett ansvar på bilförare att anpassa sin hastighet till rådande siktförhållanden. Främst så att bilföraren kan tillämpa högerregeln på ett korrekt sätt.

Östra länken börjar ta form

By   11 augusti, 2012

Äntligen börjar Östra länken ta form och man kan se ett slut på bygget. Avsnittet mellan Norrköpingsvägen och Köpetorsgatan är redan fördigt, men undantag för att de fortfarande inte öppnat alla körfält för trafik. Konstigt att det ska behöva ta sådan tid men det är väl något vägräcke som inte är på plats.

Även sträckan mellan Köpetorpsgatan och Åtvidabergsvägen börjar bli färdig. Denna sträcka ser man inte utifrån, utan man är tvungen att köra in i området via Gelbgjutaregatan.

Den del av Östra länken som kommer färdigställas sist tror jag är den stora cirkulationsplatsen vid Braskens Bro. Det byggs förvisso mycket där redan nu, men detär ett stort projekt att dra Nya Tanneforsvägen i en halvcirkel under cirkulationsplatsen.

Östra länken som helhet är ett mycket välkommet byggprojekt för Linköping. Trots att den kommer 20 år för sent så är det väldigt bra att kommunpolitikerna fått tummen ur arslet och påbörjat byggandet. Denna väg kommer avlasta den slitna och underdimensionerade Gamla Tanneforsvägen avsevärt. Det enda jag som betydelselös kommuninvånare har att anmärka på är det stora antalet cirkulationsplatser som planerats längs den förhållandevis korta sträckan. Lite extra humoristiskt blir de två närliggane rondellerna vid hamburgerrestaurangen Max. Visst fyller den senast byggda en viktig funktion. Det var ett helvete att komma ut från Torvingegatan i rusningstrafik, men min personliga åsikt är att det borde gått att slå ihop den med Kallerstadsrondellen eller löst det med trafikljus. Vill man skapa en snabb förbifart bör cirkulationsplatser undvikas, tänk Brokindsleden mellan Folkungavallen och Ålerydsvägen. Tänka sig att den klarat sig i 50 år utan cirkulationsplatser!

Läs om Östra länken: www.linkoping.se/sv/Bygga-bo/Planer-och-projekt/Byggprojekt/Ostra-lanken-vag-35/

Sänkt hastighet i Linköping

By   12 juni, 2012

Nu har Linköpings kommun beslutat om en ny trafikplan för Linköpings gator och vägar. I stort sett alla gator i bostadsområden får hastighetsbegränsningen 30 km/h, vilket inte är så mycket att orda om kanske. Däremot planerar man att sänka hastigheter på större trafikleder från 50 till 40 km/h. Motivet till de massiva hastighetssänkningarna är kanske inte helt oväntat miljö och säkerhet. Miljö är ju som bekant ett brett begrepp. Det kan avse allt från buller till fruktansvärd klimatpåverkan. Framför allt är det global uppvärmning som är på tapeten och alla politiker med självbevarelsedrift måste nämna dessa två ord minst 10 gånger per mandatperiod. Annars kommer den hjärntvättade väljarmassan vända dem ryggen.

Sänkta hastigheter i Linköpings tätort behöver inte vara av ondo. Däremot är jag av en ganska radikal åsikt. I trafiken, varesig vi färdas i stridsvagn eller till fots, så har vi ett ansvar att följa ett gäng regler vi kommit överrens om. Säg att en regel är att bilar får färdas i mx 50 km/h. Då har fotgängare den regeln att förhålla sig till. Den som väljer att noncharlera regeln får helt enkelt skylla sig själv. Dennes brist på omdöme och självbevarelsedrift var för stor och personen avled. Alla har vi ett ansvar för vår egen överlevnad.

Vi har en mängd faktorer att kalkylera på, och den som inte klarar av ekvationen dör. Punkt slut. Ingen annan kan, eller bör, beskyllas för detta. Fotgängaren har i det här fallet gjort ett aktivt val. Fotgängaren har valt att riskera sitt liv för att snabbare korsa en gata. Fotgängaren har all rätt att ta den risken, men måste ta konsekvenserna av sitt handlande. Fotgängaren måste veta sin plats.

På samma sätt som att bilförare måste anpassa sig till väjningsplikt, högerregeln och gångfartsområden måste fotgängare och cyklister anpassa sig till biltrafiken. Gör de inte det så kommer de att skadas. Det är helt och hållet upp till dem, alla bilister bromsar inte för dem som inte följer trafikreglerna. Utan låter dem ta konsekvenserna av sitt handlande.

Linköpings returstationer

By   4 juni, 2012

De relativt nya returstationerna i Jägarvallen och Ullstämma som kompletterar den vid Gärdstadverken är en bra satsning på många sätt. Däremot har jag märkt att sedan kommunen storsatade på dessa återvinningsanläggningar har avfallscontainrarna i bostadsområdena försvunnit helt. Dessa var förvisso blandcontainrar där man slängde vitvaror, möbler och hemelektronik i samma kärl, men de hade en stor fördel. Eftersom de var utspridda överallt i staden hade man sällan mer än 300 meter till närmsta container. Ett överkomligt avstånd för att gå ett par vändor med skottkärran istället för att ta bilen med påkopplat släp halvvägs genom stan. Eftersom vissa inom kommunen vill minska bilåkandet ser jag det som lite underligt.

Antar att det var prislappen som fick bestämma. Det blev helt enkelt billigare att samla all skit på några få ställen. För mig fungerar det bra, men för dem som saknar bil är det nog en lösning som gjort det svårare att bli av med sina grovsopor.

Det byggs i Linköpings parkeringshus

By   23 april, 2012

Om du brukar parkera i något av de stora parkeringshusen i Linköping har du säkert märkt att det byggs för fullt. Parkeringshusen Druvan, Baggen och eventuellt Detektiven ska få bommar vid in- och utfart. Parkeringsautomaterna kommer bytas ut mot bombiljetter som antagligen betalas i automater i trapphusen.

Parkering Linköping

Det blir nog ett bra system såvida de inte passar på att byta ut nuvarande avgift på 15 kr för tre timmar mot en minutavgift som skulle ge ett högre pris. Det blir också olyckligt om man blir tvungen att betala ett minimipris på 15 kr för tre timmar, men själv måste behålla sin biljett för att komma ut trots att man bara stått parkerad i en timma. Med nuvarande betalsystem kan man överlåta prkeringsbiljetter med återstående tid vilket skulle bli omöjligt med bommar.