By   13 november, 2011

E4 vid LinköpingFör några år sedan hörde jag seriösa förslag på att sätta upp vägbelysning på E4 från Malmslätt i väster till Tallboda i öster, samt de tre infarterna till staden. Ett mycket bra förslag, som har många fördelar. Med motorvägsbelysning ökar trafiksäkerheten, förvisso på en kortare sträcka, men ändå. Belysningen gör det också extra tidligt för förbiresande att de passerar en större stad med upplysta infartsvägar. Linköping östra och norra är i dagsläget till stor del upplysta, men Linköping västra mellan trafikplats Tift och Vallarondellen är endast upplyst från Jägarvallen och sista biten in mot stan. Att lysa upp denna sträcka skulle dessutom göra att den enda motorvägssträckan på Riksväg 34 helt blev försedd med vägbelysning.

Arbetet med belysning på dessa vägar försvåras antagligen av ansvarsfördelningen. Dessa vägar är viktiga för Linköpings kommun, men drift och underhåll ligger hos Trafikverket. Kommunen är nog positivt inställd till motodvägsbelysning i och förbi Linköping, men Trafikverket har många andra prioriteringar att ta hänsyn till. Kommunen vill in i det sista få staten att bekosta arbetet vilket gör att projektet läggs åt sidan tills vidare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *