Category Archives: Gator och vägar

Linköping – kommunen som värnar trafiksäkerhet

By   22 september, 2012

Visst kan man lätt bli fängslad av kommunens vackra ord om trafiksäkerhet och att alla trafikslag ska samsas och leva i harmoni. Det är inget snack om att jag håller med om den saken. Jag hatar varken cyklister fotgängare eller dem som väljer att åka med Östgötatrafikens sunkiga bussar. Det jag stör mig enormt på är det bilhat som verkar råda i Linköpings tätort. Ofta handlar det om att göra gator trafiksäkrare genom att sänka hastigheter och att bygga farthinder.

Men ni politiker – kanske Muharrem Demirok i synnerhet – va sägs om att lära cyklister och fotgängare grundläggande trafikregler. Vi bilister är förvisade från gågator och torg. Snart har vi dessutom förlorat Hamngatan. Vi bilister är nog den mest anpassningsbara och kappvändande gruppen bland Linköpings trafikanter. Vi viker oss för, och anpassar oss till, det mesta av den skit Muharrem Demirok driver igenom i stadshuset. Jag skulle vilja påstå att 80 % av alla olyckor mellan motorfordon och oskyddad trafikant beror på att den ointelligenta och oskyddade trafikanten brutit mot en livsavgörande trafikregel. Trots att det blivit klarlagt att det är fotgängaren/cyklister som gjort fel så straffas bilisterna genom farthinder och sänkta hastigheter. När ska man lägga energi på den felande länken iställt för att försämra för dem som följer trafikreglerna och dessutom oftast bromsar för dem som valt att ta ett dödligt steg rakt ut i gatan?

Muharrem Demirok – om du verkligen vill förbättra trafiksäkerheten i Linköping så kan du börja med att fylla igen den svacka på Brokindsleden som fylls med decimeterdjupt vatten varje gång det regnar. Jag menar den svacka som finns strax innan korsningen Brokindsleden-Söderleden från centrum sett.

Ytterligare förbättringsförslag innefattar att du avgår som kommunpolitiker!

Trafikolycka på Brokindsleden

En trafikolycka på Brokindsleden har fångats på film. Ironiskt nog är det precis den plats där det under många års tid funnits en svack som alltid fylls med djupt vatten. I klippet är det vinter och jag kan tänka mig att vattenpölen blivit en fin kommunal skridskobana.

Idiotiskt: Muharrem Demirok vill stänga Hamngatan

By   19 september, 2012

I SVT Östnytt den 19/9 berättar Linköpingspolitikern och idioten Muharrem Demirok om sina visioner om att Hamngatan ska bli bilfri. I ett inledningsskede ska en fil i vardera riktning vara bussfil, men målet är att hela gatan ska bli bilfri. Muharrem Demirok verkar tro att stadens utveckling gynnas av minskad bilism. Jag tror snarare att detta gör innerstaden mindre attraktiv för kunder och butiksägare då mer handel kommer flytta ut till det bilvänliga Tornby. Denna häxjakt på bilister kommer sorgligt nog fortsätta så länge Muharrem Demirok får sitta kvar i stadshuset. Det bästa man som kommuninvånare kan göra är att rösta bort denna tomte från kommunledningen, samt att köra i bussfilen och ta boten om man skulle bli tagen av polisen. Det ska bli väldigt intressant att beskåde trafikkaoset när antalet filer för bilar halveras.

Linköpings kommun dödar handeln i centrum

By   23 augusti, 2012

Tillhör du dem som gillar traditionella stadskärnor med många butiker. Risken är stor att Linköpings centrum kommer bli en ganska öde plats i framtiden. De gånger många kommer vistas i centrum är kvällstid då de ska på after work.

Med högre parkeringsavgifter och få parkeringsmöjligheter för spontaninköp kommer handeln minska eftersom bilister inte kommer åt butikerna på ett smidigt sätt. Istället väler dessa att köra till Tornby eller det påbörjade handelsområdet vid Ullstämma. Förhoppningen är väl att flera ska åka med Östgötatrafiken.

Visst kan det låta fint med bilfria stadskärnor och klimatsmart stadsplanering. Men så länge handeln i Tornby ökar från år till år betyder det att den minskar i centrum. Bilvänliga Tornby växer på innerstadens bekostnad. Lösningen är att öppna upp för mer biltrafik i centrum. Samtidigt som biltrafiken successivt begränsas i centrum har kommunen påbörjat byggandet av Östra länken. En trafikled som ytterligare underlättar för boende i södra Linköping att ta bilen till Tornby. Östra länken är ett bra projekt – men i kombination med bilförbud i centrum blir den ytterligare en lavett i handelns nylle.

Att bygga bort trafikolyckor

By   11 augusti, 2012

farthinderAtt bygga bort trafikolyckor är ju på modet. Aldrig har det funnits så många vägbulor och chikaner på våra gator som nu. Helt onödiga konstruktioner eftersom de inte löser grundproblemet.

Det grundläggande problemet är att svensken i allmänhet tror sig ha alla friheter i världen när denne ska korsa en väg. Dessutom verkar inte föräldrar ha ryggrad nog att säga åt sina barn att inte vistas på gator och vägar. Är du förälder och har ett barn som inte har trafikvett så får du väl koppla avkomman till en löplina som inte räcker längre än till tomtgränsen. Annars finns det bra elstängsel att köpa från Agra Elefant Elstängsel.

Sedan ligger såklart ett ansvar på bilförare att anpassa sin hastighet till rådande siktförhållanden. Främst så att bilföraren kan tillämpa högerregeln på ett korrekt sätt.

Östra länken börjar ta form

By   11 augusti, 2012

Äntligen börjar Östra länken ta form och man kan se ett slut på bygget. Avsnittet mellan Norrköpingsvägen och Köpetorsgatan är redan fördigt, men undantag för att de fortfarande inte öppnat alla körfält för trafik. Konstigt att det ska behöva ta sådan tid men det är väl något vägräcke som inte är på plats.

Även sträckan mellan Köpetorpsgatan och Åtvidabergsvägen börjar bli färdig. Denna sträcka ser man inte utifrån, utan man är tvungen att köra in i området via Gelbgjutaregatan.

Den del av Östra länken som kommer färdigställas sist tror jag är den stora cirkulationsplatsen vid Braskens Bro. Det byggs förvisso mycket där redan nu, men detär ett stort projekt att dra Nya Tanneforsvägen i en halvcirkel under cirkulationsplatsen.

Östra länken som helhet är ett mycket välkommet byggprojekt för Linköping. Trots att den kommer 20 år för sent så är det väldigt bra att kommunpolitikerna fått tummen ur arslet och påbörjat byggandet. Denna väg kommer avlasta den slitna och underdimensionerade Gamla Tanneforsvägen avsevärt. Det enda jag som betydelselös kommuninvånare har att anmärka på är det stora antalet cirkulationsplatser som planerats längs den förhållandevis korta sträckan. Lite extra humoristiskt blir de två närliggane rondellerna vid hamburgerrestaurangen Max. Visst fyller den senast byggda en viktig funktion. Det var ett helvete att komma ut från Torvingegatan i rusningstrafik, men min personliga åsikt är att det borde gått att slå ihop den med Kallerstadsrondellen eller löst det med trafikljus. Vill man skapa en snabb förbifart bör cirkulationsplatser undvikas, tänk Brokindsleden mellan Folkungavallen och Ålerydsvägen. Tänka sig att den klarat sig i 50 år utan cirkulationsplatser!

Läs om Östra länken: www.linkoping.se/sv/Bygga-bo/Planer-och-projekt/Byggprojekt/Ostra-lanken-vag-35/

Sänkt hastighet i Linköping

By   12 juni, 2012

Nu har Linköpings kommun beslutat om en ny trafikplan för Linköpings gator och vägar. I stort sett alla gator i bostadsområden får hastighetsbegränsningen 30 km/h, vilket inte är så mycket att orda om kanske. Däremot planerar man att sänka hastigheter på större trafikleder från 50 till 40 km/h. Motivet till de massiva hastighetssänkningarna är kanske inte helt oväntat miljö och säkerhet. Miljö är ju som bekant ett brett begrepp. Det kan avse allt från buller till fruktansvärd klimatpåverkan. Framför allt är det global uppvärmning som är på tapeten och alla politiker med självbevarelsedrift måste nämna dessa två ord minst 10 gånger per mandatperiod. Annars kommer den hjärntvättade väljarmassan vända dem ryggen.

Sänkta hastigheter i Linköpings tätort behöver inte vara av ondo. Däremot är jag av en ganska radikal åsikt. I trafiken, varesig vi färdas i stridsvagn eller till fots, så har vi ett ansvar att följa ett gäng regler vi kommit överrens om. Säg att en regel är att bilar får färdas i mx 50 km/h. Då har fotgängare den regeln att förhålla sig till. Den som väljer att noncharlera regeln får helt enkelt skylla sig själv. Dennes brist på omdöme och självbevarelsedrift var för stor och personen avled. Alla har vi ett ansvar för vår egen överlevnad.

Vi har en mängd faktorer att kalkylera på, och den som inte klarar av ekvationen dör. Punkt slut. Ingen annan kan, eller bör, beskyllas för detta. Fotgängaren har i det här fallet gjort ett aktivt val. Fotgängaren har valt att riskera sitt liv för att snabbare korsa en gata. Fotgängaren har all rätt att ta den risken, men måste ta konsekvenserna av sitt handlande. Fotgängaren måste veta sin plats.

På samma sätt som att bilförare måste anpassa sig till väjningsplikt, högerregeln och gångfartsområden måste fotgängare och cyklister anpassa sig till biltrafiken. Gör de inte det så kommer de att skadas. Det är helt och hållet upp till dem, alla bilister bromsar inte för dem som inte följer trafikreglerna. Utan låter dem ta konsekvenserna av sitt handlande.

Trängselskatt i Linköping

By   23 april, 2012

Centerpartiet kom under måndagen med ett ovanligt idiotiskt förslag. De ser Linköping och Uppsala som lämpliga städer för trängselskatt. Ett riktigt idiotiskt förslag. De enda rimliga förklaringarna måste vara att tjäna några miljötänkspoäng, samt att kunna fylla kommunkassan med skattepengar från bilister istället för att ta det via kommunalskatten. Kanske tycker de att det är för dyrt med vägunderhåll och vill ha ytterligare hjälp av redan hårt beskattade bilister. Då kan jag upplysa centeridioterna om att alla förvärvsarbetande i Linköpings kommun betalar kommunalskatt. De pengar kommunen får in genom den skatten ska täcka bl.a. vägunderhåll. Det är en kommunal skyldighet. Att vilja minska bilismen i Linköping är ju bara rent skitsnack.

Östgötatrafiken vs. bilen

By   5 april, 2012

Malmslättsvagen i LinköpingHär kommer några exempel på restider och kostnader för att åka med Östgötatrafiken respektive med egen bil. I prisberäkningen för bil är en uppskattad kostnad för värdeminskning, skatt och försäkring medräknat.

Med skatt, försäkring och värdeminskning inräknat blir de kortare resorna med Östgötatrafiken billigare än att ta bilen. Däremot sparar man lite tid genom att ta bilen. Detta märks särskilt om man har flera ärenden utspridda på flera platser i staden. Ska man t.ex. både till centrum och till Tornby är tidsvinsten stor om man väljer bilen. För resor mellan Linköping och Norrköping är tidsvinsten enorm, särskilt om man ska från ytterområde till ytterområde i respektive stad. Även kostnaden är betydligt mindre för enstaka resor. Med månadskot hos Östgötatrafiken kommer man billigare undan, men restiden är fortfarande densamma.

Räknestickan, Linköping – IKEA, Linköping

Östgötatrafiken: 39 minuter – kostnad 20 kr (SMS-biljett 22 kr)
Bil: 16 minuter – kostnad 21 kr

Räknestickan, Linköping – Klockaretorpet, Norrköping

Östgötatrafiken: 1:37 minuter – kostnad 80 kr
Bil: 38 minuter – kostnad 52 kr

Fårullsvägen, Linköping – Stora Torget, Linköping

Östgötatrafiken: 20 minuter – kostnad 20 kr (SMS-biljett 22 kr)
Bil: 12 minuter – kostnad 34 kr (19 kr + 15 kr parkering)

Spara tid – använd bussfilen

By   28 mars, 2012

MalmslättsvägenBussfilen på Malmslättsvägen har tidigare nämnts här på Linköpingstrafiken. Det är den enda riktigt långa sträckan i Linköping där kollektivtrafiken tar en hel fil i besittning, varesig bussarna har slutat gå för dagen eller ej.

Under rustningstid är Malmslättsvägen en enda lång orm av köande bilister. Samtidigt är det ofta helt fritt i det högra körfältet som vigts åt Östgötatrafiken och stadens taxibolag.

Genom att låna bussfilen för en stund kan du med lätthet bespara dig några minuters köande. Att bli påkommen av polis med att använda bussfilen kostar 1000 kr i böter [Trafikförordningen, sida 5]. Med tanke på hur osannolikt det är att åka fast är det en liten summa att betala. Dessutom kan du säkert spela ovetande och ångerfull och slippa undan böter, vilket ytterigare sänker snittkostnaden per resa i bussfilen.

Vardagstipset har uppskattat kostnaden för att använda bussfilen till 8 kr per resa.

Motormännen undersöker beteende vid övergångsställen

By   25 mars, 2012

Motormännens Riksförbund har under den senaste tiden genomfört en undersökning av fotgängares, cyklisters och bilisters beteende vid övergångsställ på Östgötgatan i Linköping. Undersökningen visade att en majoritet av cyklisterna inte väjde för trafik när de skulle över ett övergångsställe. Fotgängare har däremot företräde att korsa en gata där det finns ett övergångsställe, men undersökningen visade att få sökte ögonkontakt med bilförare för att försäkra sig om att tryggt korsa gatan.

Cyklister är ju sedan tidigare kända för sitt bristande trafikvett. Många verka vara mer måna om att slippa anstränga sig, än att överleva ytterligare en dag. Många förlitar sig nog på att bilföraren bromsar och släpper över cyklisten. Här har dock bilförarna ett ansvar att använda sitt signalhorn länge och ljudligt. Självklart ska man inte köra över cyklister som bryter mot trafikreglerna, men genom att försätta dem i en pinsam situation kanske beteendet kan förändras.

Överkörd cykel

Att det är många som väljer att cykla är inget dåligt i sig, snarare tvärtom. Att cykla ger motion och är bra för hälsan. Som cyklist är det däremot viktigt att i varje fall kunna de mest grundläggande trafkreglerna, annars kanske man hör hemma på kyrkogården ändå.

Mer läsning: