By   3 november, 2011

Byggandet av Östra länken har verkligen ställt till ett ordentligt kaos på både Nya- och Gamla Tanneforsvägen. Även andra delar av staden som Hamngatan har stora problem med övertrafikering vid rusningstid. Ska man åka mellan Tornby och Ekholmen gör man bäst i att köra Vistvägen-Haningeleden-Kaserngatan-Västravägen-Bergsvägen istället för Brokindsleden och förbi Tannefors.

Som vanligt har jag både förstående för trafikstörningarna vid större byggen, men samtidigt blir jag lite upprörd över bristen på alternativa vägar. Många alternativa vägar har försvunnit i takt med att gatukontoret stängt av gator för genomfartstrafik. Detta för att man vill koncentrera trafiken till förbifaret och större trafikleder. Inte så mycket ont i detta så länge man inte gör större ingrepp i de återstående trafiklederna. När byggprojkt som detta planeras bör man också planera för att öppna upp sidogator för genomfartstrafik. En lösning, som kanske övervägts och förkastats, skulle vara att skapa två enkelriktade vägar. T.ex. genom att Gamla Tanneforsvägen endast var farbar i riktning från Braskens Bro till Tullrondellen, medan Nya Tanneförsvägen var enkelriktad åt andra hållet.

Som nämndes i ett tidigare inlägg blir det nog bra så småningom. Men planeringen av bygget är inte den bästa.

Läget förvärras ytterligare av bilförare som inte har förmågan att accelerera sin bil när trafikljusen slår om till grönt. Genom att vissa segar sig iväg kommer färre bilar att kunna passera korsningen under den tid som det är grönt. Så vet du med dig att du är en fjäderfot bör du anstränga benmusklerna lite extra vid trafikljusen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *