Trängselskatt i Linköping

By   23 april, 2012

Centerpartiet kom under måndagen med ett ovanligt idiotiskt förslag. De ser Linköping och Uppsala som lämpliga städer för trängselskatt. Ett riktigt idiotiskt förslag. De enda rimliga förklaringarna måste vara att tjäna några miljötänkspoäng, samt att kunna fylla kommunkassan med skattepengar från bilister istället för att ta det via kommunalskatten. Kanske tycker de att det är för dyrt med vägunderhåll och vill ha ytterligare hjälp av redan hårt beskattade bilister. Då kan jag upplysa centeridioterna om att alla förvärvsarbetande i Linköpings kommun betalar kommunalskatt. De pengar kommunen får in genom den skatten ska täcka bl.a. vägunderhåll. Det är en kommunal skyldighet. Att vilja minska bilismen i Linköping är ju bara rent skitsnack.

Östgötatrafiken vs. bilen

By   5 april, 2012

Malmslättsvagen i LinköpingHär kommer några exempel på restider och kostnader för att åka med Östgötatrafiken respektive med egen bil. I prisberäkningen för bil är en uppskattad kostnad för värdeminskning, skatt och försäkring medräknat.

Med skatt, försäkring och värdeminskning inräknat blir de kortare resorna med Östgötatrafiken billigare än att ta bilen. Däremot sparar man lite tid genom att ta bilen. Detta märks särskilt om man har flera ärenden utspridda på flera platser i staden. Ska man t.ex. både till centrum och till Tornby är tidsvinsten stor om man väljer bilen. För resor mellan Linköping och Norrköping är tidsvinsten enorm, särskilt om man ska från ytterområde till ytterområde i respektive stad. Även kostnaden är betydligt mindre för enstaka resor. Med månadskot hos Östgötatrafiken kommer man billigare undan, men restiden är fortfarande densamma.

Räknestickan, Linköping – IKEA, Linköping

Östgötatrafiken: 39 minuter – kostnad 20 kr (SMS-biljett 22 kr)
Bil: 16 minuter – kostnad 21 kr

Räknestickan, Linköping – Klockaretorpet, Norrköping

Östgötatrafiken: 1:37 minuter – kostnad 80 kr
Bil: 38 minuter – kostnad 52 kr

Fårullsvägen, Linköping – Stora Torget, Linköping

Östgötatrafiken: 20 minuter – kostnad 20 kr (SMS-biljett 22 kr)
Bil: 12 minuter – kostnad 34 kr (19 kr + 15 kr parkering)

Spara tid – använd bussfilen

By   28 mars, 2012

MalmslättsvägenBussfilen på Malmslättsvägen har tidigare nämnts här på Linköpingstrafiken. Det är den enda riktigt långa sträckan i Linköping där kollektivtrafiken tar en hel fil i besittning, varesig bussarna har slutat gå för dagen eller ej.

Under rustningstid är Malmslättsvägen en enda lång orm av köande bilister. Samtidigt är det ofta helt fritt i det högra körfältet som vigts åt Östgötatrafiken och stadens taxibolag.

Genom att låna bussfilen för en stund kan du med lätthet bespara dig några minuters köande. Att bli påkommen av polis med att använda bussfilen kostar 1000 kr i böter [Trafikförordningen, sida 5]. Med tanke på hur osannolikt det är att åka fast är det en liten summa att betala. Dessutom kan du säkert spela ovetande och ångerfull och slippa undan böter, vilket ytterigare sänker snittkostnaden per resa i bussfilen.

Vardagstipset har uppskattat kostnaden för att använda bussfilen till 8 kr per resa.

Idiot körde med nedsläckt bil

By   25 mars, 2012

Här kommer, hör och häpna, ett inlägg som kritiserar en bilist. Det var en kvinna, uppskattningsvis i 50-årsåldern, som körde ut från Kamplyckegatan till Västanågatan i Gottfridsberg. Jag körde framför den helt nedsläckta bilen i mörkret ända till korsningen Malmslättsvägen/Östgötagatan där vansinnesfärden fortsatte på Kaserngatan. Trots flitigt blinkande med mitt bakre dimljus förstod inte den sinnesförvirrade kvinnan vad som var fel utan körde bara vidare som om allt var frid och fröjd.

Visst är det så att fotgängare ska se sig för på de ställen där det inte finns övergångsställe, men man måste ju som bilförare ge dem en rimlig chans att upptäcka att det kommer en bil.

Östgötatrafikens busschaufförer och trafikljus

By   25 mars, 2012

Att Östgötatrafiken har förtur vid de flesta av Linköpings trafikljus har väl knappast undgått någon vid det här laget. Personligen är jag av den åsikten att de inte ska ha någon förtur alls, utan snällt vänta som alla andra trafikanter.

Som om det inte vore nog med att de har sin förtur så finns det även särskilda trafikljus som enbart används när en buss närmar sig. Ännu mer irriterande blir det när busschaufförerna aktiverar trafikljusen långt innan de ens kommer fram till korsningen. I korsningen Haningeleden/Vistvägen är händer det så gott som alltid att busschauffören aktiverar trafikljuset redan när han lämnat hållplatsen vid Aftongatan. Då får all trafik på Vistvägen stå och vänta under tiden som bussen ska ta sig de 600 metrarna till korsningen. Det blir inte bättre av att de ofta stannar på Middagsgatans hållplats för att hämta upp passagerare. Under tiden får trafiken på Vistvägen snällt stå på tomgång och vänta.

Förtydligande: Det är inte busschaufförerna personligen som styr trafikljusen. Vilket förklaras i kommentarerna av Sylvia på Östgötatrafiken. 

Motormännen undersöker beteende vid övergångsställen

By   25 mars, 2012

Motormännens Riksförbund har under den senaste tiden genomfört en undersökning av fotgängares, cyklisters och bilisters beteende vid övergångsställ på Östgötgatan i Linköping. Undersökningen visade att en majoritet av cyklisterna inte väjde för trafik när de skulle över ett övergångsställe. Fotgängare har däremot företräde att korsa en gata där det finns ett övergångsställe, men undersökningen visade att få sökte ögonkontakt med bilförare för att försäkra sig om att tryggt korsa gatan.

Cyklister är ju sedan tidigare kända för sitt bristande trafikvett. Många verka vara mer måna om att slippa anstränga sig, än att överleva ytterligare en dag. Många förlitar sig nog på att bilföraren bromsar och släpper över cyklisten. Här har dock bilförarna ett ansvar att använda sitt signalhorn länge och ljudligt. Självklart ska man inte köra över cyklister som bryter mot trafikreglerna, men genom att försätta dem i en pinsam situation kanske beteendet kan förändras.

Överkörd cykel

Att det är många som väljer att cykla är inget dåligt i sig, snarare tvärtom. Att cykla ger motion och är bra för hälsan. Som cyklist är det däremot viktigt att i varje fall kunna de mest grundläggande trafkreglerna, annars kanske man hör hemma på kyrkogården ändå.

Mer läsning:

Jobba gratis åt Tekniska Verken

By   25 mars, 2012

Tekniska Verken i Linköping delar nu ut en form av miljökit där kommunivånarna förväntas sortera organiskt avfall. Detta avfall ska sedan omvandlas till biogas för att bl.a. driva Östgötatrafikens bussar. Jag ställer mig såklart frågande till varför jag förväntas jobba gratis åt Tekniksa Verken. Jag bidrar med råvara som de sedan tillverkar bränsle utav. Är det då inte rimligt att jag får betalt för det arbete jag gör?

Samma sak gäller egentligen hela Tekniska Verkens avfallshantering. Först får vi betala dem för att hämta vårt avfall, sedan får vi köpa den fjärrvärme som produceras av samma avfall. Det rimliga hade väl varit att Tekniska Verken bjöd på sophämtningen eftersom dessa sopor är en förutsättning för att producera fjärrvärme i samma utsträckning som idag.

 

Kommunen vill minska bilåkandet i centrum

By   4 januari, 2012

Att Linköpings kommun är motvilliga till biltrafik i staden är ingen nyhet direkt. Gatorna är i ständigt behov av lagning och omasfaltering och parkeringsmöjligheterna görs det inte mycket åt. Till skillnad från Norrköping som har bredare gator har Linköping med sina smala gator sämre möjligheter till parkering utmed dessa.

Kommunens önskan är att bilister ska ställa bilen på en parkering utanför c-ringen för att sedan ta bussen in till centrum. T.ex. på parkeringsplatsen vid Folkungavallen. Det är inte särskilt troligt att jag, när jag ändå sitter i bilen, skulle stanna där för att sedan vänta på en buss för vidare resa in till stan.

Linköpings kommuns fientliga inställning till bilismen kommer ännu mer gynna handelsområden som Tornby i utkanten av staden. Med färre kunder till butikerna i innerstaden kommer antagligen flera av dessa överväga att flytta sin verksamhet. Vad vi då får är en ”död” stadskärna som bara lever upp på kvällen när nattklubbarna öppnar.

För samhällsutvecklingens skull tycker jag det är viktigt att förtsätta främja alla trafikslag, inte minst bilismen. På senare år har även de klimatnegativa faktorerna framhävts för att ursäkta försämrade förhållanden för privatbilister. I frågan om parkeringsplatser låter det då lite konstigt att man erbjuder gratis parkering till de med s.k. miljöbil, om det i grunden är markbrist och markpriser som motiverar en minskad bilism. Även en miljöbil tar ju som bekant en hel parkeringsruta i beslag.

Mitt råd till er som ska in till stan är; cykla gärna, det är bra för hälsan och kostar inte mer än den tid det tar. Kör bil om du känner för det, har långt att åka, har brottom, eller ska besöka flera platser i staden under samma dag. Åk däremot inte med Östgötatrafiken. Varför utsätta sig för obehaget att sitta på en skitig och illaluktande buss. Dessutom upptar bussarna stort utrymme på gatorna och försämrar trafikflödet för andra trafikanter.

På tal om utrymmesbrist som argument för minskat bilresande i innerstaden. Bussfilerna på Malmslättsvägen upptar en yta som skulle räcka till lite över 1000 parkeringsplatser.

Antons fejd med Östgötatrafiken

By   28 december, 2011

ÖstgotatrafikenDen 7 mars 2011 åkte Anton med Östgötatrafiken från Resecentrum till Tallboda, och under den resan tillstötte ett stort problem. Han möttes av en ej fungerande  betalningsterminal som gav ett felmeddelande. Anton hann inte fråga chauffören om det innan bussen körde vidare. Vid nästa hållplats skulle han gå fram till chauffören och fråga vad problemet var, men då steg två väktare på och avkrävde honom färdbevis. När han inte kunde via upp detta tillskrevs han en tilläggsavgift om 600 kronor. Han har skickat ett brev med överklagan till Östgötatrafiken, men de vidhåller att tilläggsavgiften är berättigad eftersom han skulle sagt till chauffören omedelbart. Detta trots att det är förbjudet att prata med busschauffören under färd.

Läs hela brevväxlingen mellan honom och Östgötatrafiken på hans blogg. Antons fejd med Östgötatrafiken fyller ett år.

Parkeringsplatser vid Linköpings universitet

By   26 december, 2011

Parkeringsplatser vid Linköpings universitetVid Linköpings universitet finns två stora parkeringsplatser som är avgiftsfria. Den ena ligger vid Zenit och mellan B- och D-huset. Här finns dessutom avgiftsbelagda p-platser, men det är bara den raden som ligger närmst Zenit. Detta kan vara svårt att uppfatta och jag tror många lägger pengar i parkeringsautomaten trots att de sedan ställer bilen på en plats som är avgiftsfri.Den andra stora avgiftsfria parkeringsplatsen ligger vid G-huset och FOI i den del av universitetsområdet som ligger närmast Lambohov. Sedan finns det gratisparkering vid bortre änden av B-huset (mot Ryd).