By   12 juni, 2012

Nu har Linköpings kommun beslutat om en ny trafikplan för Linköpings gator och vägar. I stort sett alla gator i bostadsområden får hastighetsbegränsningen 30 km/h, vilket inte är så mycket att orda om kanske. Däremot planerar man att sänka hastigheter på större trafikleder från 50 till 40 km/h. Motivet till de massiva hastighetssänkningarna är kanske inte helt oväntat miljö och säkerhet. Miljö är ju som bekant ett brett begrepp. Det kan avse allt från buller till fruktansvärd klimatpåverkan. Framför allt är det global uppvärmning som är på tapeten och alla politiker med självbevarelsedrift måste nämna dessa två ord minst 10 gånger per mandatperiod. Annars kommer den hjärntvättade väljarmassan vända dem ryggen.

Sänkta hastigheter i Linköpings tätort behöver inte vara av ondo. Däremot är jag av en ganska radikal åsikt. I trafiken, varesig vi färdas i stridsvagn eller till fots, så har vi ett ansvar att följa ett gäng regler vi kommit överrens om. Säg att en regel är att bilar får färdas i mx 50 km/h. Då har fotgängare den regeln att förhålla sig till. Den som väljer att noncharlera regeln får helt enkelt skylla sig själv. Dennes brist på omdöme och självbevarelsedrift var för stor och personen avled. Alla har vi ett ansvar för vår egen överlevnad.

Vi har en mängd faktorer att kalkylera på, och den som inte klarar av ekvationen dör. Punkt slut. Ingen annan kan, eller bör, beskyllas för detta. Fotgängaren har i det här fallet gjort ett aktivt val. Fotgängaren har valt att riskera sitt liv för att snabbare korsa en gata. Fotgängaren har all rätt att ta den risken, men måste ta konsekvenserna av sitt handlande. Fotgängaren måste veta sin plats.

På samma sätt som att bilförare måste anpassa sig till väjningsplikt, högerregeln och gångfartsområden måste fotgängare och cyklister anpassa sig till biltrafiken. Gör de inte det så kommer de att skadas. Det är helt och hållet upp till dem, alla bilister bromsar inte för dem som inte följer trafikreglerna. Utan låter dem ta konsekvenserna av sitt handlande.

2 Comments on “Sänkt hastighet i Linköping

 1. Robin Andersson

  Du kan inte jämställa skyddade och oskyddade trafikanter.

  Ursäkta om jag blir allt för filosofisk i min argumentation, men jag tror att svaret i konflikten mellan bilar och fotgängare ligger djupare än att vara två trafikanter på en gata. Bilens plats i staden är inte naturlig. Bilen är endast ett (1) sätt att transportera sig på, medan människor är själva grunden till en stad. Utan människor finns ingen stad (i immateriellt avseende). För att städer ska fungera så måste människor tryggt och obehindrat kunna nå alla platser i staden. Annars blir dessa delar ”avkrokar” i sammanhanget, vilket är ett enormt resursslöseri.

  Jag anser att bilen är ett (1) viktigt verktyg för att vissa delar av samhället ska fungera. Jag anser dock inte att bilen är någon slags grundläggande funktion för samhället, något som dock fungerande städer är. Både tekniskt, ekonomiskt och socialt. Så länge vi har en modernistisk stadsstruktur, som i princip alla städer i Sverige har, med mer eller mindre SCAFT-planerade förorter och långa avstånd till dagliga funktioner, så kommer bilen vara nödvändig för att ”livspusslet” ska gå ihop för vanliga människor. Det vi behöver är en sammanhållen stad med en sömlös gatustruktur, så att livspusslet kan gå ihop utan bilar, i större utsträckning. Den differentiering mellan trafikslagen, som bloggförfattaren förespråkar, ger en motsatt effekt. Bättre framkomlighet (i avseendet att komma fram snabbt) för bilar får inte skapas på bekostnad av framkomligheten för andra trafikanter.

  1. Linköpingstrafiken Post author

   Som det är nu tycker jag det är andra trafikslag som ska komma fram snabbare än bilen. Ta t.ex. Östgötatrafikens styrning av trafikljus samt Östgötatrafikens egna trafikljus som enbart används av bussar. Utöver detta har bussar i linjetrafik sedan länge en regel som säger att man som bilist måste släppa ut en buss från en hållplats på vägar med hastighetsbegränsningen 50 km/h och lägre.

   Jag tycker inte bilismen har fördelar jämtemot andra trafikslag. Cyklister har betydligt fler möjligheter än bilister eftersom de får nyttja både vägar och cykelbanor. Bilar får bara nyttja vägar. Cyklister möts sällan av avspärrade sidogator där genomfart är förbjuden.

   Jag ser inte riktigt någon anledning för cyklister och fotgängare att klaga över dåliga villkor. Det enda de har att förhålla sig till är samma trafiklagstiftning som gäller oss alla.

   Om fotgängare och cyklister vill förbättra sin säkerhet i trafiken finns det reflexer, cykellysen (som syns, inte sådana små ldiodrar som blinkar) och reflexvästar. Den absolut viktigaste trafiksäkerhetsåtgärden skulle dock vara regelefterlevnad hos våra ”oskyddade” trafikanter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *