By   29 oktober, 2011

Malmslättsvägen är en hårt trafikerad gata i Linköping. Den är dubbelfilig i vardera riktning, men de hägra körfälten är reserverade för bussar och taxibilar. Detta skapar långa köer vid de tider då många börjar och slutar sin arbetsdag. Inte sällan sitter man i långsamtgående trafik samtidigt som man till höger ser en helt tom högerfil.

Malmslättsvägen har fler problem. Ett av dem är de bilister som ska svänga vänster i korsningar. Dessa bilister står och blockerar för bakomvarande trafikanter och de som inte orkar vänta lånar gärna en bit av kolletivtrafikens fil för att runda den svängande bilisten.

Kollektivtrafiksfilerna på Malmslättsvägen bör därför skrotas och vägen bör breddas med en fil för vänstersvängande vid de korsningar som finns mellan Vallarondellen och Kaserngatan.

Malmslättsvägen-Kaserngatan

One Comment on “Slopa bussfilen på Malmslättsvägen

  1. Mikael Palmkvist

    Ett stort problem är de oregelbunda tiderna när bussar går och att de nästan alltid är försenade på ett eller annat sätt. Bortförklaringarna hos bussbolagen är stora.

    Med alla förseningar och oregelbunda tider som bussarna går gör att man tar biilen istället. I många fall så spar man många timmar på att ta bilen änatt åka buss!

    Anledningen är alla upphandlingar där lägsta pris vinner, speciellt nu när många busshållplatser saknar busstabeller samt att bussarna går väldigt oregelbundet.

    Som sagt de som kan väljer bilen i första hand. Kommunerna förlorar genom högre biltrafik på detta vis.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *