Tag Archives: Gator

Idiotiskt: Muharrem Demirok vill stänga Hamngatan

By   19 september, 2012

I SVT Östnytt den 19/9 berättar Linköpingspolitikern och idioten Muharrem Demirok om sina visioner om att Hamngatan ska bli bilfri. I ett inledningsskede ska en fil i vardera riktning vara bussfil, men målet är att hela gatan ska bli bilfri. Muharrem Demirok verkar tro att stadens utveckling gynnas av minskad bilism. Jag tror snarare att detta gör innerstaden mindre attraktiv för kunder och butiksägare då mer handel kommer flytta ut till det bilvänliga Tornby. Denna häxjakt på bilister kommer sorgligt nog fortsätta så länge Muharrem Demirok får sitta kvar i stadshuset. Det bästa man som kommuninvånare kan göra är att rösta bort denna tomte från kommunledningen, samt att köra i bussfilen och ta boten om man skulle bli tagen av polisen. Det ska bli väldigt intressant att beskåde trafikkaoset när antalet filer för bilar halveras.

Östra länken börjar ta form

By   11 augusti, 2012

Äntligen börjar Östra länken ta form och man kan se ett slut på bygget. Avsnittet mellan Norrköpingsvägen och Köpetorsgatan är redan fördigt, men undantag för att de fortfarande inte öppnat alla körfält för trafik. Konstigt att det ska behöva ta sådan tid men det är väl något vägräcke som inte är på plats.

Även sträckan mellan Köpetorpsgatan och Åtvidabergsvägen börjar bli färdig. Denna sträcka ser man inte utifrån, utan man är tvungen att köra in i området via Gelbgjutaregatan.

Den del av Östra länken som kommer färdigställas sist tror jag är den stora cirkulationsplatsen vid Braskens Bro. Det byggs förvisso mycket där redan nu, men detär ett stort projekt att dra Nya Tanneforsvägen i en halvcirkel under cirkulationsplatsen.

Östra länken som helhet är ett mycket välkommet byggprojekt för Linköping. Trots att den kommer 20 år för sent så är det väldigt bra att kommunpolitikerna fått tummen ur arslet och påbörjat byggandet. Denna väg kommer avlasta den slitna och underdimensionerade Gamla Tanneforsvägen avsevärt. Det enda jag som betydelselös kommuninvånare har att anmärka på är det stora antalet cirkulationsplatser som planerats längs den förhållandevis korta sträckan. Lite extra humoristiskt blir de två närliggane rondellerna vid hamburgerrestaurangen Max. Visst fyller den senast byggda en viktig funktion. Det var ett helvete att komma ut från Torvingegatan i rusningstrafik, men min personliga åsikt är att det borde gått att slå ihop den med Kallerstadsrondellen eller löst det med trafikljus. Vill man skapa en snabb förbifart bör cirkulationsplatser undvikas, tänk Brokindsleden mellan Folkungavallen och Ålerydsvägen. Tänka sig att den klarat sig i 50 år utan cirkulationsplatser!

Läs om Östra länken: www.linkoping.se/sv/Bygga-bo/Planer-och-projekt/Byggprojekt/Ostra-lanken-vag-35/

Kommunen vill minska bilåkandet i centrum

By   4 januari, 2012

Att Linköpings kommun är motvilliga till biltrafik i staden är ingen nyhet direkt. Gatorna är i ständigt behov av lagning och omasfaltering och parkeringsmöjligheterna görs det inte mycket åt. Till skillnad från Norrköping som har bredare gator har Linköping med sina smala gator sämre möjligheter till parkering utmed dessa.

Kommunens önskan är att bilister ska ställa bilen på en parkering utanför c-ringen för att sedan ta bussen in till centrum. T.ex. på parkeringsplatsen vid Folkungavallen. Det är inte särskilt troligt att jag, när jag ändå sitter i bilen, skulle stanna där för att sedan vänta på en buss för vidare resa in till stan.

Linköpings kommuns fientliga inställning till bilismen kommer ännu mer gynna handelsområden som Tornby i utkanten av staden. Med färre kunder till butikerna i innerstaden kommer antagligen flera av dessa överväga att flytta sin verksamhet. Vad vi då får är en ”död” stadskärna som bara lever upp på kvällen när nattklubbarna öppnar.

För samhällsutvecklingens skull tycker jag det är viktigt att förtsätta främja alla trafikslag, inte minst bilismen. På senare år har även de klimatnegativa faktorerna framhävts för att ursäkta försämrade förhållanden för privatbilister. I frågan om parkeringsplatser låter det då lite konstigt att man erbjuder gratis parkering till de med s.k. miljöbil, om det i grunden är markbrist och markpriser som motiverar en minskad bilism. Även en miljöbil tar ju som bekant en hel parkeringsruta i beslag.

Mitt råd till er som ska in till stan är; cykla gärna, det är bra för hälsan och kostar inte mer än den tid det tar. Kör bil om du känner för det, har långt att åka, har brottom, eller ska besöka flera platser i staden under samma dag. Åk däremot inte med Östgötatrafiken. Varför utsätta sig för obehaget att sitta på en skitig och illaluktande buss. Dessutom upptar bussarna stort utrymme på gatorna och försämrar trafikflödet för andra trafikanter.

På tal om utrymmesbrist som argument för minskat bilresande i innerstaden. Bussfilerna på Malmslättsvägen upptar en yta som skulle räcka till lite över 1000 parkeringsplatser.

Östra länken – bra jobbat!

By   30 oktober, 2011

Östra länken är en ombyggnad av befintliga väg 35 genom Tannefors. Bor du i Linköping och kör bil här kan du väl inte ha undgått det stora bygge som sker mellan SAAB:s industriområde och Tannefors. Östra länken är tänkt att bli en fyrfikig (2+2) väg som förbinder Åtvidabergsvägen vid Braskens Bro med Norrköpingsvägen vid Kallerstad. Detnnaväg kommer dramatiskt förbättra trafiksituationen i denna del av Linköping. Särskilt då man för några år sedan valde att skylta om trafiken mot Åtvidaberg för dem som kom norrifrån på E4. Istället för att tidigare leda trafiken på gamla E4 och vidare mot Vårdsbergs ”kors” vid Linghem, valde man att rekommendera Gamla Tanneforsvägen som både är längre och mer trafikerad.

Östra länken kommer som sagt göra mycket gott för trafikflödet i östra Linköping. Det som förvånar mig är att det inte verkar finnas någon planerad utbyggnad av Kallerstadleden mot Tornby. En sådan utbyggnad skulle skapa en halvcirkel runt staden och kunna avleda stora volymer trafik. Jag har förståelse för att det innebär en ännu högre kostnad och hoppas att det finns planer att inom en snar framtid även ta sig an det projektet.

Östra länken - Linköping

Slopa bussfilen på Malmslättsvägen

By   29 oktober, 2011

Malmslättsvägen är en hårt trafikerad gata i Linköping. Den är dubbelfilig i vardera riktning, men de hägra körfälten är reserverade för bussar och taxibilar. Detta skapar långa köer vid de tider då många börjar och slutar sin arbetsdag. Inte sällan sitter man i långsamtgående trafik samtidigt som man till höger ser en helt tom högerfil.

Malmslättsvägen har fler problem. Ett av dem är de bilister som ska svänga vänster i korsningar. Dessa bilister står och blockerar för bakomvarande trafikanter och de som inte orkar vänta lånar gärna en bit av kolletivtrafikens fil för att runda den svängande bilisten.

Kollektivtrafiksfilerna på Malmslättsvägen bör därför skrotas och vägen bör breddas med en fil för vänstersvängande vid de korsningar som finns mellan Vallarondellen och Kaserngatan.

Malmslättsvägen-Kaserngatan