Tag Archives: Hamngatan

Linköping – kommunen som värnar trafiksäkerhet

By   22 september, 2012

Visst kan man lätt bli fängslad av kommunens vackra ord om trafiksäkerhet och att alla trafikslag ska samsas och leva i harmoni. Det är inget snack om att jag håller med om den saken. Jag hatar varken cyklister fotgängare eller dem som väljer att åka med Östgötatrafikens sunkiga bussar. Det jag stör mig enormt på är det bilhat som verkar råda i Linköpings tätort. Ofta handlar det om att göra gator trafiksäkrare genom att sänka hastigheter och att bygga farthinder.

Men ni politiker – kanske Muharrem Demirok i synnerhet – va sägs om att lära cyklister och fotgängare grundläggande trafikregler. Vi bilister är förvisade från gågator och torg. Snart har vi dessutom förlorat Hamngatan. Vi bilister är nog den mest anpassningsbara och kappvändande gruppen bland Linköpings trafikanter. Vi viker oss för, och anpassar oss till, det mesta av den skit Muharrem Demirok driver igenom i stadshuset. Jag skulle vilja påstå att 80 % av alla olyckor mellan motorfordon och oskyddad trafikant beror på att den ointelligenta och oskyddade trafikanten brutit mot en livsavgörande trafikregel. Trots att det blivit klarlagt att det är fotgängaren/cyklister som gjort fel så straffas bilisterna genom farthinder och sänkta hastigheter. När ska man lägga energi på den felande länken iställt för att försämra för dem som följer trafikreglerna och dessutom oftast bromsar för dem som valt att ta ett dödligt steg rakt ut i gatan?

Muharrem Demirok – om du verkligen vill förbättra trafiksäkerheten i Linköping så kan du börja med att fylla igen den svacka på Brokindsleden som fylls med decimeterdjupt vatten varje gång det regnar. Jag menar den svacka som finns strax innan korsningen Brokindsleden-Söderleden från centrum sett.

Ytterligare förbättringsförslag innefattar att du avgår som kommunpolitiker!

Trafikolycka på Brokindsleden

En trafikolycka på Brokindsleden har fångats på film. Ironiskt nog är det precis den plats där det under många års tid funnits en svack som alltid fylls med djupt vatten. I klippet är det vinter och jag kan tänka mig att vattenpölen blivit en fin kommunal skridskobana.

Idiotiskt: Muharrem Demirok vill stänga Hamngatan

By   19 september, 2012

I SVT Östnytt den 19/9 berättar Linköpingspolitikern och idioten Muharrem Demirok om sina visioner om att Hamngatan ska bli bilfri. I ett inledningsskede ska en fil i vardera riktning vara bussfil, men målet är att hela gatan ska bli bilfri. Muharrem Demirok verkar tro att stadens utveckling gynnas av minskad bilism. Jag tror snarare att detta gör innerstaden mindre attraktiv för kunder och butiksägare då mer handel kommer flytta ut till det bilvänliga Tornby. Denna häxjakt på bilister kommer sorgligt nog fortsätta så länge Muharrem Demirok får sitta kvar i stadshuset. Det bästa man som kommuninvånare kan göra är att rösta bort denna tomte från kommunledningen, samt att köra i bussfilen och ta boten om man skulle bli tagen av polisen. Det ska bli väldigt intressant att beskåde trafikkaoset när antalet filer för bilar halveras.

Kaos i Tannefors med omnejd

By   3 november, 2011

Byggandet av Östra länken har verkligen ställt till ett ordentligt kaos på både Nya- och Gamla Tanneforsvägen. Även andra delar av staden som Hamngatan har stora problem med övertrafikering vid rusningstid. Ska man åka mellan Tornby och Ekholmen gör man bäst i att köra Vistvägen-Haningeleden-Kaserngatan-Västravägen-Bergsvägen istället för Brokindsleden och förbi Tannefors.

Som vanligt har jag både förstående för trafikstörningarna vid större byggen, men samtidigt blir jag lite upprörd över bristen på alternativa vägar. Många alternativa vägar har försvunnit i takt med att gatukontoret stängt av gator för genomfartstrafik. Detta för att man vill koncentrera trafiken till förbifaret och större trafikleder. Inte så mycket ont i detta så länge man inte gör större ingrepp i de återstående trafiklederna. När byggprojkt som detta planeras bör man också planera för att öppna upp sidogator för genomfartstrafik. En lösning, som kanske övervägts och förkastats, skulle vara att skapa två enkelriktade vägar. T.ex. genom att Gamla Tanneforsvägen endast var farbar i riktning från Braskens Bro till Tullrondellen, medan Nya Tanneförsvägen var enkelriktad åt andra hållet.

Som nämndes i ett tidigare inlägg blir det nog bra så småningom. Men planeringen av bygget är inte den bästa.

Läget förvärras ytterligare av bilförare som inte har förmågan att accelerera sin bil när trafikljusen slår om till grönt. Genom att vissa segar sig iväg kommer färre bilar att kunna passera korsningen under den tid som det är grönt. Så vet du med dig att du är en fjäderfot bör du anstränga benmusklerna lite extra vid trafikljusen.