Tag Archives: Kollektivtrafik

Kollektivtrafik innebär passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten, till skillnad från enskilda former av transport, som t.ex. taxi. I allmänhet betalas biljettavgift för resor, även om det finns exempel på gratis kollektivtrafik, och trafiken kan också ofta vara subventionerad av skattemedel eller liknande. Exempel på två vanliga kollektiva färdmedel är tåg och buss.

Ny betallösning för SMS-biljetter

By   29 januari, 2013

Östgötatrafiken SMS-biljettPå fredag går det inte längre att köpa SMS-biljetter som vanligt när man ska åka med Östgötatrafiken. Den 1 februari ersätts det tidigare numret 72365 av det nya 070-091 0091. Anledningen till bytet är nya EU-direktiv rörande mobilbetalningar. I Sverige har ansvaret för uppföljningen hamnat på Finansinspektionen. Denna förändring är alltså inget Östgötatrafiken kan styra över. Något de kan styra över är dock att gå tillbaka till kontanthantering på alla bussar och tåg som körs i deras regi.

Östgötatrafiken anmält för diskriminering

By   8 oktober, 2012

I början av augusti anmälde en kvinna i Norrköping Östgötatrafiken till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Don tycker att Östgötatrafikens beslut att slopa papperstittabeller är diskriminerande mot henne och alla ndra som varken har dator eller smartphone.

Östgötatafiken menar att tidtabeller idag måste uppdateras med tätare intervall än tidigare. Det beror dels på arbete på stambanan vilket gör att tågens avgångs- och ankomsttider kan variera från en vecka till en annan.

Om nu detta är det största skälet ser jag inget hinder att strunta i tågens tidtabeller och enbart visa stadsbussarnas tidtabeller. Jag misstänker dock att Östgötatrafiken blivit pressade på att minska beroendet av Stadshus AB och andra kommunala subventionsbolag. Besparingar på ca 400 000 kr årligen på papperstidtabeller i kombination med 9 kronors prisökning på SMS-biljetter hjälper nog till att rädda det ständigt subventionerade bolaget.

Östgötatrafiken vs. bilen

By   5 april, 2012

Malmslättsvagen i LinköpingHär kommer några exempel på restider och kostnader för att åka med Östgötatrafiken respektive med egen bil. I prisberäkningen för bil är en uppskattad kostnad för värdeminskning, skatt och försäkring medräknat.

Med skatt, försäkring och värdeminskning inräknat blir de kortare resorna med Östgötatrafiken billigare än att ta bilen. Däremot sparar man lite tid genom att ta bilen. Detta märks särskilt om man har flera ärenden utspridda på flera platser i staden. Ska man t.ex. både till centrum och till Tornby är tidsvinsten stor om man väljer bilen. För resor mellan Linköping och Norrköping är tidsvinsten enorm, särskilt om man ska från ytterområde till ytterområde i respektive stad. Även kostnaden är betydligt mindre för enstaka resor. Med månadskot hos Östgötatrafiken kommer man billigare undan, men restiden är fortfarande densamma.

Räknestickan, Linköping – IKEA, Linköping

Östgötatrafiken: 39 minuter – kostnad 20 kr (SMS-biljett 22 kr)
Bil: 16 minuter – kostnad 21 kr

Räknestickan, Linköping – Klockaretorpet, Norrköping

Östgötatrafiken: 1:37 minuter – kostnad 80 kr
Bil: 38 minuter – kostnad 52 kr

Fårullsvägen, Linköping – Stora Torget, Linköping

Östgötatrafiken: 20 minuter – kostnad 20 kr (SMS-biljett 22 kr)
Bil: 12 minuter – kostnad 34 kr (19 kr + 15 kr parkering)

Spara tid – använd bussfilen

By   28 mars, 2012

MalmslättsvägenBussfilen på Malmslättsvägen har tidigare nämnts här på Linköpingstrafiken. Det är den enda riktigt långa sträckan i Linköping där kollektivtrafiken tar en hel fil i besittning, varesig bussarna har slutat gå för dagen eller ej.

Under rustningstid är Malmslättsvägen en enda lång orm av köande bilister. Samtidigt är det ofta helt fritt i det högra körfältet som vigts åt Östgötatrafiken och stadens taxibolag.

Genom att låna bussfilen för en stund kan du med lätthet bespara dig några minuters köande. Att bli påkommen av polis med att använda bussfilen kostar 1000 kr i böter [Trafikförordningen, sida 5]. Med tanke på hur osannolikt det är att åka fast är det en liten summa att betala. Dessutom kan du säkert spela ovetande och ångerfull och slippa undan böter, vilket ytterigare sänker snittkostnaden per resa i bussfilen.

Vardagstipset har uppskattat kostnaden för att använda bussfilen till 8 kr per resa.

Kommunen vill minska bilåkandet i centrum

By   4 januari, 2012

Att Linköpings kommun är motvilliga till biltrafik i staden är ingen nyhet direkt. Gatorna är i ständigt behov av lagning och omasfaltering och parkeringsmöjligheterna görs det inte mycket åt. Till skillnad från Norrköping som har bredare gator har Linköping med sina smala gator sämre möjligheter till parkering utmed dessa.

Kommunens önskan är att bilister ska ställa bilen på en parkering utanför c-ringen för att sedan ta bussen in till centrum. T.ex. på parkeringsplatsen vid Folkungavallen. Det är inte särskilt troligt att jag, när jag ändå sitter i bilen, skulle stanna där för att sedan vänta på en buss för vidare resa in till stan.

Linköpings kommuns fientliga inställning till bilismen kommer ännu mer gynna handelsområden som Tornby i utkanten av staden. Med färre kunder till butikerna i innerstaden kommer antagligen flera av dessa överväga att flytta sin verksamhet. Vad vi då får är en ”död” stadskärna som bara lever upp på kvällen när nattklubbarna öppnar.

För samhällsutvecklingens skull tycker jag det är viktigt att förtsätta främja alla trafikslag, inte minst bilismen. På senare år har även de klimatnegativa faktorerna framhävts för att ursäkta försämrade förhållanden för privatbilister. I frågan om parkeringsplatser låter det då lite konstigt att man erbjuder gratis parkering till de med s.k. miljöbil, om det i grunden är markbrist och markpriser som motiverar en minskad bilism. Även en miljöbil tar ju som bekant en hel parkeringsruta i beslag.

Mitt råd till er som ska in till stan är; cykla gärna, det är bra för hälsan och kostar inte mer än den tid det tar. Kör bil om du känner för det, har långt att åka, har brottom, eller ska besöka flera platser i staden under samma dag. Åk däremot inte med Östgötatrafiken. Varför utsätta sig för obehaget att sitta på en skitig och illaluktande buss. Dessutom upptar bussarna stort utrymme på gatorna och försämrar trafikflödet för andra trafikanter.

På tal om utrymmesbrist som argument för minskat bilresande i innerstaden. Bussfilerna på Malmslättsvägen upptar en yta som skulle räcka till lite över 1000 parkeringsplatser.

Antons fejd med Östgötatrafiken

By   28 december, 2011

ÖstgotatrafikenDen 7 mars 2011 åkte Anton med Östgötatrafiken från Resecentrum till Tallboda, och under den resan tillstötte ett stort problem. Han möttes av en ej fungerande  betalningsterminal som gav ett felmeddelande. Anton hann inte fråga chauffören om det innan bussen körde vidare. Vid nästa hållplats skulle han gå fram till chauffören och fråga vad problemet var, men då steg två väktare på och avkrävde honom färdbevis. När han inte kunde via upp detta tillskrevs han en tilläggsavgift om 600 kronor. Han har skickat ett brev med överklagan till Östgötatrafiken, men de vidhåller att tilläggsavgiften är berättigad eftersom han skulle sagt till chauffören omedelbart. Detta trots att det är förbjudet att prata med busschauffören under färd.

Läs hela brevväxlingen mellan honom och Östgötatrafiken på hans blogg. Antons fejd med Östgötatrafiken fyller ett år.

Järnvägsöverfarten i Hjulsbro

By   6 december, 2011

Järnvagsöverfarten i HjulsbroDen som har ansvaret för järnvägsöverfarten i Hjulsbro måste vara ganska besviken på sig själv. Det måste ju vara ett misslyckande när bommarna är nedfällda så länge som 10 minuter åt gången, oftast kvällstid runt 19:30. Måndagen den 5 december var bommarna nere väldigt länge och med jämna mellanrum passerade totalt tre tåg under denna tid. Under tiden fylldes kön av bilar på i snabb takt.

Dessa extrema väntetider skulle kunna förbättras genom att Östgötatrafiken ser över tågens tidtabeller. Om det varit kollektivtrafiken som drabbades på detta sätt hade nog problemet inte ens uppstått från första början. Men tak och lov finns det, mig veterligen, ingen busslinje på den aktuella sträckan. Därför ses nog detta inte som något större problem.

Tidigare har det hänt att jag stått vid samma järnvägsöverfart (på tomgång såklart) i över 5 minuter, utan att det kommit något tåg. Helt plötsligt går bommarna upp och det är bara att köra vidare. Har Östgötatrafiken hyrt in sig på osynliga tåg?

Bussfil vid centralstationen

By   4 november, 2011

Bussfil vid centralstationenDå har det hänt igen. Kollektivtrafiken gynnas medan bilisterna missgynnas. Det är nämligen så att det verkar vara så illa att det är förbjudet för alla utom bussar i linjetrafik att nyttja vänsterfilen på Vasavägen i korsningen mot Järnvägsgatan. Det verkar som att kollektivtrafiken inte är livskraftig på egen hand, ständigt måste ges förmåner. Östgötatrafiken är en verksamhet som hålls vid liv med hjälp av respirator.

Tidigare har det skrivits om kollektivtrafikens alldeles egna trafikljus. Ännu en förmån för att göra Östgötatrafiken konkurrenskraftig och livskraftig.

Östgötatrafikens busschaufförer och trafikregler

By   1 november, 2011

ÖstgötatrafikenEgentligen är inte detta Östgötatrafikens fel, utan snarare en bristande körkortsutbildning. Likväl blir det ett problem för Östgötatrafiken varje gång en okunnig och stressad busschaufför väljer att forcera sig ut på en 70-väg med sina vänsterblinkers som ledstjärnor. För den som är bekant med trafiklagstiftningen är det självklart att bussar ska lämna företräde till trafik på en 70-väg, hur stressade eller okunniga de än må vara.

Trots alla förmåner vad gäller trafikljus och bussfiler har kollektivtrafiken tydligen inte fått nog. De ska spela gud på vägen och alla andra ska anpassa sig efter deras behov. Nästa gång du håller på att bli prejad till döds av en utfarande buss på 70-väg hoppas jag att du låter signalhornet ljuda länge och väl.

Slopa bussfilen på Malmslättsvägen

By   29 oktober, 2011

Malmslättsvägen är en hårt trafikerad gata i Linköping. Den är dubbelfilig i vardera riktning, men de hägra körfälten är reserverade för bussar och taxibilar. Detta skapar långa köer vid de tider då många börjar och slutar sin arbetsdag. Inte sällan sitter man i långsamtgående trafik samtidigt som man till höger ser en helt tom högerfil.

Malmslättsvägen har fler problem. Ett av dem är de bilister som ska svänga vänster i korsningar. Dessa bilister står och blockerar för bakomvarande trafikanter och de som inte orkar vänta lånar gärna en bit av kolletivtrafikens fil för att runda den svängande bilisten.

Kollektivtrafiksfilerna på Malmslättsvägen bör därför skrotas och vägen bör breddas med en fil för vänstersvängande vid de korsningar som finns mellan Vallarondellen och Kaserngatan.

Malmslättsvägen-Kaserngatan