Tag Archives: Linköpings Kommun

Linköping – kommunen som värnar trafiksäkerhet

By   22 september, 2012

Visst kan man lätt bli fängslad av kommunens vackra ord om trafiksäkerhet och att alla trafikslag ska samsas och leva i harmoni. Det är inget snack om att jag håller med om den saken. Jag hatar varken cyklister fotgängare eller dem som väljer att åka med Östgötatrafikens sunkiga bussar. Det jag stör mig enormt på är det bilhat som verkar råda i Linköpings tätort. Ofta handlar det om att göra gator trafiksäkrare genom att sänka hastigheter och att bygga farthinder.

Men ni politiker – kanske Muharrem Demirok i synnerhet – va sägs om att lära cyklister och fotgängare grundläggande trafikregler. Vi bilister är förvisade från gågator och torg. Snart har vi dessutom förlorat Hamngatan. Vi bilister är nog den mest anpassningsbara och kappvändande gruppen bland Linköpings trafikanter. Vi viker oss för, och anpassar oss till, det mesta av den skit Muharrem Demirok driver igenom i stadshuset. Jag skulle vilja påstå att 80 % av alla olyckor mellan motorfordon och oskyddad trafikant beror på att den ointelligenta och oskyddade trafikanten brutit mot en livsavgörande trafikregel. Trots att det blivit klarlagt att det är fotgängaren/cyklister som gjort fel så straffas bilisterna genom farthinder och sänkta hastigheter. När ska man lägga energi på den felande länken iställt för att försämra för dem som följer trafikreglerna och dessutom oftast bromsar för dem som valt att ta ett dödligt steg rakt ut i gatan?

Muharrem Demirok – om du verkligen vill förbättra trafiksäkerheten i Linköping så kan du börja med att fylla igen den svacka på Brokindsleden som fylls med decimeterdjupt vatten varje gång det regnar. Jag menar den svacka som finns strax innan korsningen Brokindsleden-Söderleden från centrum sett.

Ytterligare förbättringsförslag innefattar att du avgår som kommunpolitiker!

Trafikolycka på Brokindsleden

En trafikolycka på Brokindsleden har fångats på film. Ironiskt nog är det precis den plats där det under många års tid funnits en svack som alltid fylls med djupt vatten. I klippet är det vinter och jag kan tänka mig att vattenpölen blivit en fin kommunal skridskobana.

Östgötatrafiken vs. bilen

By   5 april, 2012

Malmslättsvagen i LinköpingHär kommer några exempel på restider och kostnader för att åka med Östgötatrafiken respektive med egen bil. I prisberäkningen för bil är en uppskattad kostnad för värdeminskning, skatt och försäkring medräknat.

Med skatt, försäkring och värdeminskning inräknat blir de kortare resorna med Östgötatrafiken billigare än att ta bilen. Däremot sparar man lite tid genom att ta bilen. Detta märks särskilt om man har flera ärenden utspridda på flera platser i staden. Ska man t.ex. både till centrum och till Tornby är tidsvinsten stor om man väljer bilen. För resor mellan Linköping och Norrköping är tidsvinsten enorm, särskilt om man ska från ytterområde till ytterområde i respektive stad. Även kostnaden är betydligt mindre för enstaka resor. Med månadskot hos Östgötatrafiken kommer man billigare undan, men restiden är fortfarande densamma.

Räknestickan, Linköping – IKEA, Linköping

Östgötatrafiken: 39 minuter – kostnad 20 kr (SMS-biljett 22 kr)
Bil: 16 minuter – kostnad 21 kr

Räknestickan, Linköping – Klockaretorpet, Norrköping

Östgötatrafiken: 1:37 minuter – kostnad 80 kr
Bil: 38 minuter – kostnad 52 kr

Fårullsvägen, Linköping – Stora Torget, Linköping

Östgötatrafiken: 20 minuter – kostnad 20 kr (SMS-biljett 22 kr)
Bil: 12 minuter – kostnad 34 kr (19 kr + 15 kr parkering)

Motormännen undersöker beteende vid övergångsställen

By   25 mars, 2012

Motormännens Riksförbund har under den senaste tiden genomfört en undersökning av fotgängares, cyklisters och bilisters beteende vid övergångsställ på Östgötgatan i Linköping. Undersökningen visade att en majoritet av cyklisterna inte väjde för trafik när de skulle över ett övergångsställe. Fotgängare har däremot företräde att korsa en gata där det finns ett övergångsställe, men undersökningen visade att få sökte ögonkontakt med bilförare för att försäkra sig om att tryggt korsa gatan.

Cyklister är ju sedan tidigare kända för sitt bristande trafikvett. Många verka vara mer måna om att slippa anstränga sig, än att överleva ytterligare en dag. Många förlitar sig nog på att bilföraren bromsar och släpper över cyklisten. Här har dock bilförarna ett ansvar att använda sitt signalhorn länge och ljudligt. Självklart ska man inte köra över cyklister som bryter mot trafikreglerna, men genom att försätta dem i en pinsam situation kanske beteendet kan förändras.

Överkörd cykel

Att det är många som väljer att cykla är inget dåligt i sig, snarare tvärtom. Att cykla ger motion och är bra för hälsan. Som cyklist är det däremot viktigt att i varje fall kunna de mest grundläggande trafkreglerna, annars kanske man hör hemma på kyrkogården ändå.

Mer läsning:

Falska övergångsställen

By   23 november, 2011

De senaste dagarna har det varit mycket prat och skriverier om att antalet döda i trafiken ökar. Ökningen sker främst bland fotgängare, inte bland de som färdas i motorfordon eller på cykel. Jag har en teori om vad denna ökning beror på.

För några år sedan blev det lag på att fordonförare (bilar, motorcyklar, cyklar) måste stanna vid övergångsställen där fotgängare vill korsa vägen. I samband med denna regeländring började kommuner rensa bort flera övergångsställen, gissningsvis för att trafiken skulle flyta på lite bätte.

Munkhagsgatan-Skogsgatan

Många av dessa övergångsställen lämnades dock kvar, men nu utan skyltar eller markering på vägbanan. Dessa omfattas med andra ord inte av reglerna. Bilister behöver inte stanna och släppa över fotgängare då det saknas ”herr gårman”-skylt. De falska övergångsställena är dock väldigt lika riktiga övergångsställen för fotgängaren som i den tron stegar rakt ut i vägen.

Linköpings kommun är inget bra föredöme. Falska övergångsställen finns bl.a. utmed Ålerydsvägen i höjd med Rävkullen och i Johanneund i korsningen mellan Munkhagsgatan och Skogsgatan. Det finns även ett på den kraftigt trafikerade Haningeleden vid Middagsgatan och Grengatan.

Man kan ju nästan tro att kommunen (som säger sig väna trafiksäkerheten) försöker lura fotgängarna med dessa ”övergångsställen”. Det hade varit lämpligt att fästa en tydlig skylt vid dessa övergångar där det framgår att de inte är riktiga övergångsställen. Då kanske statistiken över döda i trafiken hade sett lite bättre ut.

Mer om övergångsställen:

Belysning på E4 förbi Linköping

By   13 november, 2011

E4 vid LinköpingFör några år sedan hörde jag seriösa förslag på att sätta upp vägbelysning på E4 från Malmslätt i väster till Tallboda i öster, samt de tre infarterna till staden. Ett mycket bra förslag, som har många fördelar. Med motorvägsbelysning ökar trafiksäkerheten, förvisso på en kortare sträcka, men ändå. Belysningen gör det också extra tidligt för förbiresande att de passerar en större stad med upplysta infartsvägar. Linköping östra och norra är i dagsläget till stor del upplysta, men Linköping västra mellan trafikplats Tift och Vallarondellen är endast upplyst från Jägarvallen och sista biten in mot stan. Att lysa upp denna sträcka skulle dessutom göra att den enda motorvägssträckan på Riksväg 34 helt blev försedd med vägbelysning.

Arbetet med belysning på dessa vägar försvåras antagligen av ansvarsfördelningen. Dessa vägar är viktiga för Linköpings kommun, men drift och underhåll ligger hos Trafikverket. Kommunen är nog positivt inställd till motodvägsbelysning i och förbi Linköping, men Trafikverket har många andra prioriteringar att ta hänsyn till. Kommunen vill in i det sista få staten att bekosta arbetet vilket gör att projektet läggs åt sidan tills vidare.