Tag Archives: Östgötatrafiken

AB Östgötatrafiken är ett landstingsägt företag som ansvarar för kollektivtrafiken i Östergötland. De ansvarar för upphandlingen av bussar, spårvagnar, båtar, svävare och tåg i hela Östergötlands län. År 2009 gjordes 26 miljoner resor med Östgötatrafiken, varav 16 miljoner med stadsbuss och spårvagn. Resterande 10 miljoner resor gjordes med tåg och landsortsbuss. Antal turer per vardag var 4700 år 2009.

För att resa med Östgötatrafiken krävs betalning. Östgötatrafiken erbjuder flera betalningssätt, bl.a. resekort och sms-biljett. Resekortet köps eller laddas på hos något av de olika ombuden som finns utspridda över länet. Sms-biljetterna köps via mobbiltelefonen och visas upp för busscaufför eller tågvärd/kontrollant.

Ny betallösning för SMS-biljetter

By   29 januari, 2013

Östgötatrafiken SMS-biljettPå fredag går det inte längre att köpa SMS-biljetter som vanligt när man ska åka med Östgötatrafiken. Den 1 februari ersätts det tidigare numret 72365 av det nya 070-091 0091. Anledningen till bytet är nya EU-direktiv rörande mobilbetalningar. I Sverige har ansvaret för uppföljningen hamnat på Finansinspektionen. Denna förändring är alltså inget Östgötatrafiken kan styra över. Något de kan styra över är dock att gå tillbaka till kontanthantering på alla bussar och tåg som körs i deras regi.

Östgötatrafiken anmält för diskriminering

By   8 oktober, 2012

I början av augusti anmälde en kvinna i Norrköping Östgötatrafiken till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Don tycker att Östgötatrafikens beslut att slopa papperstittabeller är diskriminerande mot henne och alla ndra som varken har dator eller smartphone.

Östgötatafiken menar att tidtabeller idag måste uppdateras med tätare intervall än tidigare. Det beror dels på arbete på stambanan vilket gör att tågens avgångs- och ankomsttider kan variera från en vecka till en annan.

Om nu detta är det största skälet ser jag inget hinder att strunta i tågens tidtabeller och enbart visa stadsbussarnas tidtabeller. Jag misstänker dock att Östgötatrafiken blivit pressade på att minska beroendet av Stadshus AB och andra kommunala subventionsbolag. Besparingar på ca 400 000 kr årligen på papperstidtabeller i kombination med 9 kronors prisökning på SMS-biljetter hjälper nog till att rädda det ständigt subventionerade bolaget.

Linköping – kommunen som värnar trafiksäkerhet

By   22 september, 2012

Visst kan man lätt bli fängslad av kommunens vackra ord om trafiksäkerhet och att alla trafikslag ska samsas och leva i harmoni. Det är inget snack om att jag håller med om den saken. Jag hatar varken cyklister fotgängare eller dem som väljer att åka med Östgötatrafikens sunkiga bussar. Det jag stör mig enormt på är det bilhat som verkar råda i Linköpings tätort. Ofta handlar det om att göra gator trafiksäkrare genom att sänka hastigheter och att bygga farthinder.

Men ni politiker – kanske Muharrem Demirok i synnerhet – va sägs om att lära cyklister och fotgängare grundläggande trafikregler. Vi bilister är förvisade från gågator och torg. Snart har vi dessutom förlorat Hamngatan. Vi bilister är nog den mest anpassningsbara och kappvändande gruppen bland Linköpings trafikanter. Vi viker oss för, och anpassar oss till, det mesta av den skit Muharrem Demirok driver igenom i stadshuset. Jag skulle vilja påstå att 80 % av alla olyckor mellan motorfordon och oskyddad trafikant beror på att den ointelligenta och oskyddade trafikanten brutit mot en livsavgörande trafikregel. Trots att det blivit klarlagt att det är fotgängaren/cyklister som gjort fel så straffas bilisterna genom farthinder och sänkta hastigheter. När ska man lägga energi på den felande länken iställt för att försämra för dem som följer trafikreglerna och dessutom oftast bromsar för dem som valt att ta ett dödligt steg rakt ut i gatan?

Muharrem Demirok – om du verkligen vill förbättra trafiksäkerheten i Linköping så kan du börja med att fylla igen den svacka på Brokindsleden som fylls med decimeterdjupt vatten varje gång det regnar. Jag menar den svacka som finns strax innan korsningen Brokindsleden-Söderleden från centrum sett.

Ytterligare förbättringsförslag innefattar att du avgår som kommunpolitiker!

Trafikolycka på Brokindsleden

En trafikolycka på Brokindsleden har fångats på film. Ironiskt nog är det precis den plats där det under många års tid funnits en svack som alltid fylls med djupt vatten. I klippet är det vinter och jag kan tänka mig att vattenpölen blivit en fin kommunal skridskobana.

Linköpings kommun dödar handeln i centrum

By   23 augusti, 2012

Tillhör du dem som gillar traditionella stadskärnor med många butiker. Risken är stor att Linköpings centrum kommer bli en ganska öde plats i framtiden. De gånger många kommer vistas i centrum är kvällstid då de ska på after work.

Med högre parkeringsavgifter och få parkeringsmöjligheter för spontaninköp kommer handeln minska eftersom bilister inte kommer åt butikerna på ett smidigt sätt. Istället väler dessa att köra till Tornby eller det påbörjade handelsområdet vid Ullstämma. Förhoppningen är väl att flera ska åka med Östgötatrafiken.

Visst kan det låta fint med bilfria stadskärnor och klimatsmart stadsplanering. Men så länge handeln i Tornby ökar från år till år betyder det att den minskar i centrum. Bilvänliga Tornby växer på innerstadens bekostnad. Lösningen är att öppna upp för mer biltrafik i centrum. Samtidigt som biltrafiken successivt begränsas i centrum har kommunen påbörjat byggandet av Östra länken. En trafikled som ytterligare underlättar för boende i södra Linköping att ta bilen till Tornby. Östra länken är ett bra projekt – men i kombination med bilförbud i centrum blir den ytterligare en lavett i handelns nylle.

Sänkt hastighet i Linköping

By   12 juni, 2012

Nu har Linköpings kommun beslutat om en ny trafikplan för Linköpings gator och vägar. I stort sett alla gator i bostadsområden får hastighetsbegränsningen 30 km/h, vilket inte är så mycket att orda om kanske. Däremot planerar man att sänka hastigheter på större trafikleder från 50 till 40 km/h. Motivet till de massiva hastighetssänkningarna är kanske inte helt oväntat miljö och säkerhet. Miljö är ju som bekant ett brett begrepp. Det kan avse allt från buller till fruktansvärd klimatpåverkan. Framför allt är det global uppvärmning som är på tapeten och alla politiker med självbevarelsedrift måste nämna dessa två ord minst 10 gånger per mandatperiod. Annars kommer den hjärntvättade väljarmassan vända dem ryggen.

Sänkta hastigheter i Linköpings tätort behöver inte vara av ondo. Däremot är jag av en ganska radikal åsikt. I trafiken, varesig vi färdas i stridsvagn eller till fots, så har vi ett ansvar att följa ett gäng regler vi kommit överrens om. Säg att en regel är att bilar får färdas i mx 50 km/h. Då har fotgängare den regeln att förhålla sig till. Den som väljer att noncharlera regeln får helt enkelt skylla sig själv. Dennes brist på omdöme och självbevarelsedrift var för stor och personen avled. Alla har vi ett ansvar för vår egen överlevnad.

Vi har en mängd faktorer att kalkylera på, och den som inte klarar av ekvationen dör. Punkt slut. Ingen annan kan, eller bör, beskyllas för detta. Fotgängaren har i det här fallet gjort ett aktivt val. Fotgängaren har valt att riskera sitt liv för att snabbare korsa en gata. Fotgängaren har all rätt att ta den risken, men måste ta konsekvenserna av sitt handlande. Fotgängaren måste veta sin plats.

På samma sätt som att bilförare måste anpassa sig till väjningsplikt, högerregeln och gångfartsområden måste fotgängare och cyklister anpassa sig till biltrafiken. Gör de inte det så kommer de att skadas. Det är helt och hållet upp till dem, alla bilister bromsar inte för dem som inte följer trafikreglerna. Utan låter dem ta konsekvenserna av sitt handlande.

Östgötatrafiken vs. bilen

By   5 april, 2012

Malmslättsvagen i LinköpingHär kommer några exempel på restider och kostnader för att åka med Östgötatrafiken respektive med egen bil. I prisberäkningen för bil är en uppskattad kostnad för värdeminskning, skatt och försäkring medräknat.

Med skatt, försäkring och värdeminskning inräknat blir de kortare resorna med Östgötatrafiken billigare än att ta bilen. Däremot sparar man lite tid genom att ta bilen. Detta märks särskilt om man har flera ärenden utspridda på flera platser i staden. Ska man t.ex. både till centrum och till Tornby är tidsvinsten stor om man väljer bilen. För resor mellan Linköping och Norrköping är tidsvinsten enorm, särskilt om man ska från ytterområde till ytterområde i respektive stad. Även kostnaden är betydligt mindre för enstaka resor. Med månadskot hos Östgötatrafiken kommer man billigare undan, men restiden är fortfarande densamma.

Räknestickan, Linköping – IKEA, Linköping

Östgötatrafiken: 39 minuter – kostnad 20 kr (SMS-biljett 22 kr)
Bil: 16 minuter – kostnad 21 kr

Räknestickan, Linköping – Klockaretorpet, Norrköping

Östgötatrafiken: 1:37 minuter – kostnad 80 kr
Bil: 38 minuter – kostnad 52 kr

Fårullsvägen, Linköping – Stora Torget, Linköping

Östgötatrafiken: 20 minuter – kostnad 20 kr (SMS-biljett 22 kr)
Bil: 12 minuter – kostnad 34 kr (19 kr + 15 kr parkering)

Spara tid – använd bussfilen

By   28 mars, 2012

MalmslättsvägenBussfilen på Malmslättsvägen har tidigare nämnts här på Linköpingstrafiken. Det är den enda riktigt långa sträckan i Linköping där kollektivtrafiken tar en hel fil i besittning, varesig bussarna har slutat gå för dagen eller ej.

Under rustningstid är Malmslättsvägen en enda lång orm av köande bilister. Samtidigt är det ofta helt fritt i det högra körfältet som vigts åt Östgötatrafiken och stadens taxibolag.

Genom att låna bussfilen för en stund kan du med lätthet bespara dig några minuters köande. Att bli påkommen av polis med att använda bussfilen kostar 1000 kr i böter [Trafikförordningen, sida 5]. Med tanke på hur osannolikt det är att åka fast är det en liten summa att betala. Dessutom kan du säkert spela ovetande och ångerfull och slippa undan böter, vilket ytterigare sänker snittkostnaden per resa i bussfilen.

Vardagstipset har uppskattat kostnaden för att använda bussfilen till 8 kr per resa.

Östgötatrafikens busschaufförer och trafikljus

By   25 mars, 2012

Att Östgötatrafiken har förtur vid de flesta av Linköpings trafikljus har väl knappast undgått någon vid det här laget. Personligen är jag av den åsikten att de inte ska ha någon förtur alls, utan snällt vänta som alla andra trafikanter.

Som om det inte vore nog med att de har sin förtur så finns det även särskilda trafikljus som enbart används när en buss närmar sig. Ännu mer irriterande blir det när busschaufförerna aktiverar trafikljusen långt innan de ens kommer fram till korsningen. I korsningen Haningeleden/Vistvägen är händer det så gott som alltid att busschauffören aktiverar trafikljuset redan när han lämnat hållplatsen vid Aftongatan. Då får all trafik på Vistvägen stå och vänta under tiden som bussen ska ta sig de 600 metrarna till korsningen. Det blir inte bättre av att de ofta stannar på Middagsgatans hållplats för att hämta upp passagerare. Under tiden får trafiken på Vistvägen snällt stå på tomgång och vänta.

Förtydligande: Det är inte busschaufförerna personligen som styr trafikljusen. Vilket förklaras i kommentarerna av Sylvia på Östgötatrafiken. 

Jobba gratis åt Tekniska Verken

By   25 mars, 2012

Tekniska Verken i Linköping delar nu ut en form av miljökit där kommunivånarna förväntas sortera organiskt avfall. Detta avfall ska sedan omvandlas till biogas för att bl.a. driva Östgötatrafikens bussar. Jag ställer mig såklart frågande till varför jag förväntas jobba gratis åt Tekniksa Verken. Jag bidrar med råvara som de sedan tillverkar bränsle utav. Är det då inte rimligt att jag får betalt för det arbete jag gör?

Samma sak gäller egentligen hela Tekniska Verkens avfallshantering. Först får vi betala dem för att hämta vårt avfall, sedan får vi köpa den fjärrvärme som produceras av samma avfall. Det rimliga hade väl varit att Tekniska Verken bjöd på sophämtningen eftersom dessa sopor är en förutsättning för att producera fjärrvärme i samma utsträckning som idag.

 

Kommunen vill minska bilåkandet i centrum

By   4 januari, 2012

Att Linköpings kommun är motvilliga till biltrafik i staden är ingen nyhet direkt. Gatorna är i ständigt behov av lagning och omasfaltering och parkeringsmöjligheterna görs det inte mycket åt. Till skillnad från Norrköping som har bredare gator har Linköping med sina smala gator sämre möjligheter till parkering utmed dessa.

Kommunens önskan är att bilister ska ställa bilen på en parkering utanför c-ringen för att sedan ta bussen in till centrum. T.ex. på parkeringsplatsen vid Folkungavallen. Det är inte särskilt troligt att jag, när jag ändå sitter i bilen, skulle stanna där för att sedan vänta på en buss för vidare resa in till stan.

Linköpings kommuns fientliga inställning till bilismen kommer ännu mer gynna handelsområden som Tornby i utkanten av staden. Med färre kunder till butikerna i innerstaden kommer antagligen flera av dessa överväga att flytta sin verksamhet. Vad vi då får är en ”död” stadskärna som bara lever upp på kvällen när nattklubbarna öppnar.

För samhällsutvecklingens skull tycker jag det är viktigt att förtsätta främja alla trafikslag, inte minst bilismen. På senare år har även de klimatnegativa faktorerna framhävts för att ursäkta försämrade förhållanden för privatbilister. I frågan om parkeringsplatser låter det då lite konstigt att man erbjuder gratis parkering till de med s.k. miljöbil, om det i grunden är markbrist och markpriser som motiverar en minskad bilism. Även en miljöbil tar ju som bekant en hel parkeringsruta i beslag.

Mitt råd till er som ska in till stan är; cykla gärna, det är bra för hälsan och kostar inte mer än den tid det tar. Kör bil om du känner för det, har långt att åka, har brottom, eller ska besöka flera platser i staden under samma dag. Åk däremot inte med Östgötatrafiken. Varför utsätta sig för obehaget att sitta på en skitig och illaluktande buss. Dessutom upptar bussarna stort utrymme på gatorna och försämrar trafikflödet för andra trafikanter.

På tal om utrymmesbrist som argument för minskat bilresande i innerstaden. Bussfilerna på Malmslättsvägen upptar en yta som skulle räcka till lite över 1000 parkeringsplatser.