Östgötatrafiken anmält för diskriminering

I början av augusti anmälde en kvinna i Norrköping Östgötatrafiken till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Don tycker att Östgötatrafikens beslut att slopa papperstittabeller är diskriminerande mot henne och alla ndra som varken har dator eller smartphone. Östgötatafiken menar att tidtabeller idag måste … Läs mer

Linköping – kommunen som värnar trafiksäkerhet

Visst kan man lätt bli fängslad av kommunens vackra ord om trafiksäkerhet och att alla trafikslag ska samsas och leva i harmoni. Det är inget snack om att jag håller med om den saken. Jag hatar varken cyklister fotgängare eller … Läs mer

Östgötatrafiken vs. bilen

Här kommer några exempel på restider och kostnader för att åka med Östgötatrafiken respektive med egen bil. I prisberäkningen för bil är en uppskattad kostnad för värdeminskning, skatt och försäkring medräknat. Med skatt, försäkring och värdeminskning inräknat blir de kortare … Läs mer

Spara tid – använd bussfilen

Bussfilen på Malmslättsvägen har tidigare nämnts här på Linköpingstrafiken. Det är den enda riktigt långa sträckan i Linköping där kollektivtrafiken tar en hel fil i besittning, varesig bussarna har slutat gå för dagen eller ej. Under rustningstid är Malmslättsvägen en … Läs mer

Kommunen vill minska bilåkandet i centrum

Att Linköpings kommun är motvilliga till biltrafik i staden är ingen nyhet direkt. Gatorna är i ständigt behov av lagning och omasfaltering och parkeringsmöjligheterna görs det inte mycket åt. Till skillnad från Norrköping som har bredare gator har Linköping med … Läs mer