Tag Archives: Östra länken

Linköpings kommun dödar handeln i centrum

By   23 augusti, 2012

Tillhör du dem som gillar traditionella stadskärnor med många butiker. Risken är stor att Linköpings centrum kommer bli en ganska öde plats i framtiden. De gånger många kommer vistas i centrum är kvällstid då de ska på after work.

Med högre parkeringsavgifter och få parkeringsmöjligheter för spontaninköp kommer handeln minska eftersom bilister inte kommer åt butikerna på ett smidigt sätt. Istället väler dessa att köra till Tornby eller det påbörjade handelsområdet vid Ullstämma. Förhoppningen är väl att flera ska åka med Östgötatrafiken.

Visst kan det låta fint med bilfria stadskärnor och klimatsmart stadsplanering. Men så länge handeln i Tornby ökar från år till år betyder det att den minskar i centrum. Bilvänliga Tornby växer på innerstadens bekostnad. Lösningen är att öppna upp för mer biltrafik i centrum. Samtidigt som biltrafiken successivt begränsas i centrum har kommunen påbörjat byggandet av Östra länken. En trafikled som ytterligare underlättar för boende i södra Linköping att ta bilen till Tornby. Östra länken är ett bra projekt – men i kombination med bilförbud i centrum blir den ytterligare en lavett i handelns nylle.

Östra länken börjar ta form

By   11 augusti, 2012

Äntligen börjar Östra länken ta form och man kan se ett slut på bygget. Avsnittet mellan Norrköpingsvägen och Köpetorsgatan är redan fördigt, men undantag för att de fortfarande inte öppnat alla körfält för trafik. Konstigt att det ska behöva ta sådan tid men det är väl något vägräcke som inte är på plats.

Även sträckan mellan Köpetorpsgatan och Åtvidabergsvägen börjar bli färdig. Denna sträcka ser man inte utifrån, utan man är tvungen att köra in i området via Gelbgjutaregatan.

Den del av Östra länken som kommer färdigställas sist tror jag är den stora cirkulationsplatsen vid Braskens Bro. Det byggs förvisso mycket där redan nu, men detär ett stort projekt att dra Nya Tanneforsvägen i en halvcirkel under cirkulationsplatsen.

Östra länken som helhet är ett mycket välkommet byggprojekt för Linköping. Trots att den kommer 20 år för sent så är det väldigt bra att kommunpolitikerna fått tummen ur arslet och påbörjat byggandet. Denna väg kommer avlasta den slitna och underdimensionerade Gamla Tanneforsvägen avsevärt. Det enda jag som betydelselös kommuninvånare har att anmärka på är det stora antalet cirkulationsplatser som planerats längs den förhållandevis korta sträckan. Lite extra humoristiskt blir de två närliggane rondellerna vid hamburgerrestaurangen Max. Visst fyller den senast byggda en viktig funktion. Det var ett helvete att komma ut från Torvingegatan i rusningstrafik, men min personliga åsikt är att det borde gått att slå ihop den med Kallerstadsrondellen eller löst det med trafikljus. Vill man skapa en snabb förbifart bör cirkulationsplatser undvikas, tänk Brokindsleden mellan Folkungavallen och Ålerydsvägen. Tänka sig att den klarat sig i 50 år utan cirkulationsplatser!

Läs om Östra länken: www.linkoping.se/sv/Bygga-bo/Planer-och-projekt/Byggprojekt/Ostra-lanken-vag-35/

Kaos i Tannefors med omnejd

By   3 november, 2011

Byggandet av Östra länken har verkligen ställt till ett ordentligt kaos på både Nya- och Gamla Tanneforsvägen. Även andra delar av staden som Hamngatan har stora problem med övertrafikering vid rusningstid. Ska man åka mellan Tornby och Ekholmen gör man bäst i att köra Vistvägen-Haningeleden-Kaserngatan-Västravägen-Bergsvägen istället för Brokindsleden och förbi Tannefors.

Som vanligt har jag både förstående för trafikstörningarna vid större byggen, men samtidigt blir jag lite upprörd över bristen på alternativa vägar. Många alternativa vägar har försvunnit i takt med att gatukontoret stängt av gator för genomfartstrafik. Detta för att man vill koncentrera trafiken till förbifaret och större trafikleder. Inte så mycket ont i detta så länge man inte gör större ingrepp i de återstående trafiklederna. När byggprojkt som detta planeras bör man också planera för att öppna upp sidogator för genomfartstrafik. En lösning, som kanske övervägts och förkastats, skulle vara att skapa två enkelriktade vägar. T.ex. genom att Gamla Tanneforsvägen endast var farbar i riktning från Braskens Bro till Tullrondellen, medan Nya Tanneförsvägen var enkelriktad åt andra hållet.

Som nämndes i ett tidigare inlägg blir det nog bra så småningom. Men planeringen av bygget är inte den bästa.

Läget förvärras ytterligare av bilförare som inte har förmågan att accelerera sin bil när trafikljusen slår om till grönt. Genom att vissa segar sig iväg kommer färre bilar att kunna passera korsningen under den tid som det är grönt. Så vet du med dig att du är en fjäderfot bör du anstränga benmusklerna lite extra vid trafikljusen.

Östra länken – bra jobbat!

By   30 oktober, 2011

Östra länken är en ombyggnad av befintliga väg 35 genom Tannefors. Bor du i Linköping och kör bil här kan du väl inte ha undgått det stora bygge som sker mellan SAAB:s industriområde och Tannefors. Östra länken är tänkt att bli en fyrfikig (2+2) väg som förbinder Åtvidabergsvägen vid Braskens Bro med Norrköpingsvägen vid Kallerstad. Detnnaväg kommer dramatiskt förbättra trafiksituationen i denna del av Linköping. Särskilt då man för några år sedan valde att skylta om trafiken mot Åtvidaberg för dem som kom norrifrån på E4. Istället för att tidigare leda trafiken på gamla E4 och vidare mot Vårdsbergs ”kors” vid Linghem, valde man att rekommendera Gamla Tanneforsvägen som både är längre och mer trafikerad.

Östra länken kommer som sagt göra mycket gott för trafikflödet i östra Linköping. Det som förvånar mig är att det inte verkar finnas någon planerad utbyggnad av Kallerstadleden mot Tornby. En sådan utbyggnad skulle skapa en halvcirkel runt staden och kunna avleda stora volymer trafik. Jag har förståelse för att det innebär en ännu högre kostnad och hoppas att det finns planer att inom en snar framtid även ta sig an det projektet.

Östra länken - Linköping