Tag Archives: Övergångsställen

Ett övergångsställe är en plats utmed en gata där fotgängare kan gå över. På övergångssställen har vägtrafikanter väjningsplikt mot fotgängare. Eftersom fotgängare varit dåliga på att se sig för, trots att de har företräde, samt att bilister ibland inte stannar för gående, har många trafikolyckor inträffat under senare år. Regeln som ger fotgängare företräde är från 1998 och har gjort mer skada än nytta för trafiksäkerheten.

Att bygga bort trafikolyckor

By   11 augusti, 2012

farthinderAtt bygga bort trafikolyckor är ju på modet. Aldrig har det funnits så många vägbulor och chikaner på våra gator som nu. Helt onödiga konstruktioner eftersom de inte löser grundproblemet.

Det grundläggande problemet är att svensken i allmänhet tror sig ha alla friheter i världen när denne ska korsa en väg. Dessutom verkar inte föräldrar ha ryggrad nog att säga åt sina barn att inte vistas på gator och vägar. Är du förälder och har ett barn som inte har trafikvett så får du väl koppla avkomman till en löplina som inte räcker längre än till tomtgränsen. Annars finns det bra elstängsel att köpa från Agra Elefant Elstängsel.

Sedan ligger såklart ett ansvar på bilförare att anpassa sin hastighet till rådande siktförhållanden. Främst så att bilföraren kan tillämpa högerregeln på ett korrekt sätt.

Motormännen undersöker beteende vid övergångsställen

By   25 mars, 2012

Motormännens Riksförbund har under den senaste tiden genomfört en undersökning av fotgängares, cyklisters och bilisters beteende vid övergångsställ på Östgötgatan i Linköping. Undersökningen visade att en majoritet av cyklisterna inte väjde för trafik när de skulle över ett övergångsställe. Fotgängare har däremot företräde att korsa en gata där det finns ett övergångsställe, men undersökningen visade att få sökte ögonkontakt med bilförare för att försäkra sig om att tryggt korsa gatan.

Cyklister är ju sedan tidigare kända för sitt bristande trafikvett. Många verka vara mer måna om att slippa anstränga sig, än att överleva ytterligare en dag. Många förlitar sig nog på att bilföraren bromsar och släpper över cyklisten. Här har dock bilförarna ett ansvar att använda sitt signalhorn länge och ljudligt. Självklart ska man inte köra över cyklister som bryter mot trafikreglerna, men genom att försätta dem i en pinsam situation kanske beteendet kan förändras.

Överkörd cykel

Att det är många som väljer att cykla är inget dåligt i sig, snarare tvärtom. Att cykla ger motion och är bra för hälsan. Som cyklist är det däremot viktigt att i varje fall kunna de mest grundläggande trafkreglerna, annars kanske man hör hemma på kyrkogården ändå.

Mer läsning:

Falska övergångsställen

By   23 november, 2011

De senaste dagarna har det varit mycket prat och skriverier om att antalet döda i trafiken ökar. Ökningen sker främst bland fotgängare, inte bland de som färdas i motorfordon eller på cykel. Jag har en teori om vad denna ökning beror på.

För några år sedan blev det lag på att fordonförare (bilar, motorcyklar, cyklar) måste stanna vid övergångsställen där fotgängare vill korsa vägen. I samband med denna regeländring började kommuner rensa bort flera övergångsställen, gissningsvis för att trafiken skulle flyta på lite bätte.

Munkhagsgatan-Skogsgatan

Många av dessa övergångsställen lämnades dock kvar, men nu utan skyltar eller markering på vägbanan. Dessa omfattas med andra ord inte av reglerna. Bilister behöver inte stanna och släppa över fotgängare då det saknas ”herr gårman”-skylt. De falska övergångsställena är dock väldigt lika riktiga övergångsställen för fotgängaren som i den tron stegar rakt ut i vägen.

Linköpings kommun är inget bra föredöme. Falska övergångsställen finns bl.a. utmed Ålerydsvägen i höjd med Rävkullen och i Johanneund i korsningen mellan Munkhagsgatan och Skogsgatan. Det finns även ett på den kraftigt trafikerade Haningeleden vid Middagsgatan och Grengatan.

Man kan ju nästan tro att kommunen (som säger sig väna trafiksäkerheten) försöker lura fotgängarna med dessa ”övergångsställen”. Det hade varit lämpligt att fästa en tydlig skylt vid dessa övergångar där det framgår att de inte är riktiga övergångsställen. Då kanske statistiken över döda i trafiken hade sett lite bättre ut.

Mer om övergångsställen:

Linköpings kommun vill göra sig av med blinda

By   29 oktober, 2011

Anledningen till den dramatiska rubriken beror på att det under senare tid skapats falska övergångsställen runtom i staden. Den som är bekant med trafiklagstiftningen vet att övergångsställen måste markeras med vägmärke samt streck i vägbanan. De nya ”övergångsställena” saknar både skylt och streckning, men är i övrigt väldigt lika riktiga övergångsställen. Som om detta inte vore nog har dessa falska övergångsställen försetts med markering för synskadade och blinda. En räfflad yta på trotoaren ska leda ut den intet ont anande blinda personen till det falska övergångsstället. Vips är har man gjort sig av med en kostsam kommuninvånare.

Till skilland mot de korrekt utformade övergångsställena behöver (och bör) inte bilister stanna för fotgängare. Att stanna och släppa över gående uppmuntrar bara till ett felaktigt beteende.