Tag Archives: Trafikljus

Ett trafikljus är en ljus- eller ljudsignal som reglerar trafik. De är ofta uppsatta i hårt trafikerade korsningar. Signalens olika lägen talar om för trafikanter hur de ska bete sig i trafiken. På senare år har vissa kommuner börjat ge kollektivtrafiken förtur vid trafikljus. Detta sköts genom att automatiska signaler sänds ut från en buss som närmar sig trafikljuset.

Trafiksignaler i EU, EES och Schweiz följer en gemensam standard enligt den s.k. Genèvekonventionen från 1980, dock förekommer vissa lokala variationer i och med att konventionen ännu inte införts fullt ut i alla berörda länder. Här följer en beskrivning av förhållandena i Sverige.

Bussfil vid centralstationen

By   4 november, 2011

Bussfil vid centralstationenDå har det hänt igen. Kollektivtrafiken gynnas medan bilisterna missgynnas. Det är nämligen så att det verkar vara så illa att det är förbjudet för alla utom bussar i linjetrafik att nyttja vänsterfilen på Vasavägen i korsningen mot Järnvägsgatan. Det verkar som att kollektivtrafiken inte är livskraftig på egen hand, ständigt måste ges förmåner. Östgötatrafiken är en verksamhet som hålls vid liv med hjälp av respirator.

Tidigare har det skrivits om kollektivtrafikens alldeles egna trafikljus. Ännu en förmån för att göra Östgötatrafiken konkurrenskraftig och livskraftig.

Östgötatrafikens busschaufförer och trafikregler

By   1 november, 2011

ÖstgötatrafikenEgentligen är inte detta Östgötatrafikens fel, utan snarare en bristande körkortsutbildning. Likväl blir det ett problem för Östgötatrafiken varje gång en okunnig och stressad busschaufför väljer att forcera sig ut på en 70-väg med sina vänsterblinkers som ledstjärnor. För den som är bekant med trafiklagstiftningen är det självklart att bussar ska lämna företräde till trafik på en 70-väg, hur stressade eller okunniga de än må vara.

Trots alla förmåner vad gäller trafikljus och bussfiler har kollektivtrafiken tydligen inte fått nog. De ska spela gud på vägen och alla andra ska anpassa sig efter deras behov. Nästa gång du håller på att bli prejad till döds av en utfarande buss på 70-väg hoppas jag att du låter signalhornet ljuda länge och väl.

Trafikljus enbart för bussar

By   29 oktober, 2011

För några år sedan började det dyka upp trafikljus som stod avstängda för det mesta. Så smånginom fick man lära sig att dessa är en gräddfil för kollektivtrafiken. Kommunen har alltså i maskopi med Östgötatrafiken satt upp riktiga, fullt fungerande trafikljus runtom i staden som enbart används av kollektivtrafiken. Nästan alla av dessa trafikljus sitter i hårt trafikerade korsningar som sedan tidigare varit i stort behov av trafikljus. Trots detta uppenbara behov väljer kommunen att bara utnyttja dessa investeringar när en buss närmar sig korsningen.

Trafikljus för kollektivtrafiken

Redan idag kan bussarna styra om de vanliga trafikljusen så att de slår om när bussen närmar sig. Detta är en fullt möjlig lösning även på de inaktiverade trafikljusen. Konstigt nog utnyttjar inte kommunen denna möjlighet utan låter skattemedel gå till spillo.