Tag Archives: Trafiksäkerhet

Linköping – kommunen som värnar trafiksäkerhet

By   22 september, 2012

Visst kan man lätt bli fängslad av kommunens vackra ord om trafiksäkerhet och att alla trafikslag ska samsas och leva i harmoni. Det är inget snack om att jag håller med om den saken. Jag hatar varken cyklister fotgängare eller dem som väljer att åka med Östgötatrafikens sunkiga bussar. Det jag stör mig enormt på är det bilhat som verkar råda i Linköpings tätort. Ofta handlar det om att göra gator trafiksäkrare genom att sänka hastigheter och att bygga farthinder.

Men ni politiker – kanske Muharrem Demirok i synnerhet – va sägs om att lära cyklister och fotgängare grundläggande trafikregler. Vi bilister är förvisade från gågator och torg. Snart har vi dessutom förlorat Hamngatan. Vi bilister är nog den mest anpassningsbara och kappvändande gruppen bland Linköpings trafikanter. Vi viker oss för, och anpassar oss till, det mesta av den skit Muharrem Demirok driver igenom i stadshuset. Jag skulle vilja påstå att 80 % av alla olyckor mellan motorfordon och oskyddad trafikant beror på att den ointelligenta och oskyddade trafikanten brutit mot en livsavgörande trafikregel. Trots att det blivit klarlagt att det är fotgängaren/cyklister som gjort fel så straffas bilisterna genom farthinder och sänkta hastigheter. När ska man lägga energi på den felande länken iställt för att försämra för dem som följer trafikreglerna och dessutom oftast bromsar för dem som valt att ta ett dödligt steg rakt ut i gatan?

Muharrem Demirok – om du verkligen vill förbättra trafiksäkerheten i Linköping så kan du börja med att fylla igen den svacka på Brokindsleden som fylls med decimeterdjupt vatten varje gång det regnar. Jag menar den svacka som finns strax innan korsningen Brokindsleden-Söderleden från centrum sett.

Ytterligare förbättringsförslag innefattar att du avgår som kommunpolitiker!

Trafikolycka på Brokindsleden

En trafikolycka på Brokindsleden har fångats på film. Ironiskt nog är det precis den plats där det under många års tid funnits en svack som alltid fylls med djupt vatten. I klippet är det vinter och jag kan tänka mig att vattenpölen blivit en fin kommunal skridskobana.

Belysning på E4 förbi Linköping

By   13 november, 2011

E4 vid LinköpingFör några år sedan hörde jag seriösa förslag på att sätta upp vägbelysning på E4 från Malmslätt i väster till Tallboda i öster, samt de tre infarterna till staden. Ett mycket bra förslag, som har många fördelar. Med motorvägsbelysning ökar trafiksäkerheten, förvisso på en kortare sträcka, men ändå. Belysningen gör det också extra tidligt för förbiresande att de passerar en större stad med upplysta infartsvägar. Linköping östra och norra är i dagsläget till stor del upplysta, men Linköping västra mellan trafikplats Tift och Vallarondellen är endast upplyst från Jägarvallen och sista biten in mot stan. Att lysa upp denna sträcka skulle dessutom göra att den enda motorvägssträckan på Riksväg 34 helt blev försedd med vägbelysning.

Arbetet med belysning på dessa vägar försvåras antagligen av ansvarsfördelningen. Dessa vägar är viktiga för Linköpings kommun, men drift och underhåll ligger hos Trafikverket. Kommunen är nog positivt inställd till motodvägsbelysning i och förbi Linköping, men Trafikverket har många andra prioriteringar att ta hänsyn till. Kommunen vill in i det sista få staten att bekosta arbetet vilket gör att projektet läggs åt sidan tills vidare.