Tag Archives: Väjningsplikt

Att bygga bort trafikolyckor

By   11 augusti, 2012

farthinderAtt bygga bort trafikolyckor är ju på modet. Aldrig har det funnits så många vägbulor och chikaner på våra gator som nu. Helt onödiga konstruktioner eftersom de inte löser grundproblemet.

Det grundläggande problemet är att svensken i allmänhet tror sig ha alla friheter i världen när denne ska korsa en väg. Dessutom verkar inte föräldrar ha ryggrad nog att säga åt sina barn att inte vistas på gator och vägar. Är du förälder och har ett barn som inte har trafikvett så får du väl koppla avkomman till en löplina som inte räcker längre än till tomtgränsen. Annars finns det bra elstängsel att köpa från Agra Elefant Elstängsel.

Sedan ligger såklart ett ansvar på bilförare att anpassa sin hastighet till rådande siktförhållanden. Främst så att bilföraren kan tillämpa högerregeln på ett korrekt sätt.

Högerregeln på Skogsgatan

By   30 oktober, 2011

Högerregeln på SkogsgatanSkogsgatan gick för några år sedan över från att vara huvudled till helt vanlig gata där högerregeln tillämpas. Högerregeln är den mest grundläggande väjningsplikt vi har, men även den mest okända verkar det som. Bara för att en väg är bred och relativt rak betyder det inte att alla som ansluter till den ska lämna företräde för dem som befinner sig på den vägen. Faktum är att om någon kommer från höger så ska du stanna och släppa ut den trafikanten (bilist, cyklist, motorcyklist och mopedist). Finns det inget märke uppsatt som säger att du kör på huvudled eller att det tillfälligt gäller andra regler i korsningen ska högerreglen tillämpas.

Det är oklart om de personer som struntar i detta är idioter, har någon sinnesrubbning eller bara är helt oskyldigt ovetande. Kommunens ansvar i det hela är inte så stort. Det finns en mycket tydlig trafiklagstiftning som trafikanter måste rätta sig efter. Något som dock skulle kunna göras är att man skapar ett undantag vid korsningen närmast Brokindsleden och sätter upp en väjningspliktsskylt för dem som kommer från stan sett på Munkhagsgatan. Det är nämligen så att 9,5 av 10 bilister som kommer från Brokindsleden helt skiter i högerregeln. Om någon vill ha en gratis tillputsning av vänster framkant på bilen rekommenderar jag att ni utnyttjar er högerregel och svänger ut framför en okunnig idiot i denna korsning. Vips så får hans försäkringsbolag stå för reparationen av din bil och du får lite nya delar på köpet. Kanske får du rosten vid hjulhuset fixad på samma gång.